Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.1.1975)


Problém č. 720 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ka8 Df8 Jd6 Jd8 Pa5 b4 (6 kameňov), čierny Kc7 Ja7 Pa6 b5 d7 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Našu skladateľskú súťaž pre začínajúcich autorov otvárame peknou dvojťažkou mladého študenta t. č. v Martine (prvotina NP 8.6.1973). Varianty po úvodníku treba porovnať s tými, ktoré idú po dvoch zvodníkoch jazdcami. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 700 (Kálniczky) z 8. novembra 1974: 1.Jf2 D:a2 (hrozí) 2.De4+, 1...Kc4 2.Dc6+ Kd4 3.Dc5 mat, 1...Ke3 2.Db6+ Kd2 3.Sb4 mat, 2...Kf4 3.Sd6 mat, 1...Sd3 2.D:d3+ Ke5 3.Dd6 mat, 1...Sc4 2.Db6+ Kc3 3.Sb4 mat, 1...Kc3 2.Dd6! atď. Päť rozličných modelových matov.

Riešenie problému č. 701 (Vincze) z 15. novembra 1974: Zdanlivé hry 1...Df5, Dg5 2.Dg4 mat, 1.Vg4 hrozí Sg6 mat, 1...Df5, Dg5, V:d3, Vf5 (Vf6) 2.Df7, Vh4, Jf4, Jg3 mat. Zámena dvoch matov s odväzovaním dámy.

Riešenie problému č. 702 (Fica) z 15. novembra 1974: 1.Je3 hrozí 2.Dc3+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:g5 2.Sb2+ Kf4 3.J:g2 mat, 1...J:e3 2.Sb2+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...V:c1 2.Jf3+ Kf4 3.J:g2 mat a rad vedľajších variantov, napr. 1...Kf6 2.Jf7 atď. Niekoľko desiatok riešiteľov pokladalo túto zaujímavú "českú" trojťažku za neriešiteľnú!

Riešenie problému č. 703 (Labai) z 22. novembra 1974: Varianty 1...f:e6, c3 g4 2.D:e6, Sd3, Ve5 mat sa vystriedajú vo zvodnostiach 1.Dd7? Vd8!, 1.Jef3? b1J! a v riešení 1.Jg2 s hrozbou 2.f3 mat v rozličných dvojiciach a s cyklicky zamenenými obrannými motívmi.

Riešenie problému č. 704 (Žugec) z 22. novembra 1974: Varianty 1...Jd4, Sb7, Jf6 2.Dd5, J:d7, Vg5 mat, zvodnosti 1.Vd3? Je7!, 1.Da8? Je7! a riešenie 1.S:d7! – téma ako v č. 703, trochu rušivo však pôsobí variant 1...Jf6 po 1.Vd3?.

Stav dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejníme v jednej z najbližších rubrík.

* Piatym majstrom sveta v praktickom šachu a zároveň aj prvým dnes žijúcim exmajstrom sa stal holandský profesor matematiky Max Euwe. Narodil sa 20. mája 1901 v Amsterdame a ako 20-ročný sa stal majstrom Holandska. Jeho úspechy na medzinárodných turnajoch a v zápasoch v nasledujúcich rokoch rástli, až r. 1935 vyústili do zápasu o titul majstra sveta. Partie sa hrali v rozličných holandských mestách a výsledok po úpornom boji bol prekvapujúci: Euwe zvíťazil 9:8 pri 13 remízach. Svoj úspech potvrdil aj na troch významných turnajoch roku 1936-1937, keď sa umiestnil vždy pred Alechinom. Ale titul si uchoval len dva roky – do odvetného zápasu s tým istým Alechinom. – Euwe sa zapísal do histórie aj ako autor mnohých vynikajúcich teoretických kníh a dnes ho šachová verejnosť pozná ako predsedu medzinárodnej šachovej federácie FIDE (od siegenského kongresu roku 1970).


Vzad <<  >> Vpred