Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.11.1974)


Problém č. 703 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 704 – originál

Michal Žugec, Polomka

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 703: biely Kc5 Dc8 Vh5 Sa6 Sc7 Jd4 Je1 Pc2 e6 f2 g3 (11 kameňov), čierny Ke4 Vf8 Sa2 Sh6 Pb2 c4 d5 f7 g5 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 704: b. Ke3 Da2 Vc3 Vg6 Sh3 Jb6 Pb2 c5 e4 (9), č. Ke5 Sc8 Jb3 Jg8 Pb5 d7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dve zaujímavé úlohy "slovenskej školy": treba si všimnúť zvodnosti (v č. 703 1.Dd7? 1.Jef3? a v č. 704 1.Vd3?, 1.Da8?) a porovnať obranné motívy tematických variantov zvodnostných aj skutočných. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 693 (Bednár) zo 4. októbra: 1.Vh8 tempo 1...V:f5, Sf8~, g:f5, D:e3, Dh4, D:g3, D:f5 2.Sg8, Dg8, Sf4, D:f6, V:h4, S:g3, D:f6 atď. Autor má zrejme zmysel pre zložité situácie a bude iste správne, ak ostane pri trojťažkách. Pre ďalšie štúdium mu odporúčame diela takých skladateľov, ako Lošinskij, Visserman, Rudenko, Zagorujko, Vladimirov, Matthews, ktoré nájde najmä v albumoch FIDE.

Knižné ceny za riešenia č. 692 a 693 vyhrávajú: Emil Bazela, Pračanská 233, 813 00 Bratislava, Mariena Čičkánová, 018 15 Prečín 46 a Günther Helcz, ŠPŠB-III. B, 969 15 Banská Štiavnica.

* K nedávnym 70. narodeninám majstra športu Alexandra Pituka vydala Sekcia kompozičného šachu SŠZ brožúrku s výberom jeho tvorby. Na 23 stranách je 100 skladieb autora (85 dvojťažiek, 12 trojťažiek, 2 pomocné maty a 1 štúdia) s riešeniami a komentármi J. Brabca a B. Formánka, včítane stručného Pitukovho šachového životopisu. Brožúrka vyšla ako piaty zväzok metodických listov a možno ju objednať na adrese: Sekcia kompozičného šachu, SÚV ČSZTV, Volgogradská 1, 886 45 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred