Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.10.1974)


Problém č. 692 – originál

Jozef Dunaj, Belá nad Cirochou

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 693 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 692: biely Ka5 Dc5 Vf8 Sb4 Sf7 Je7 Pb5 b6 (8 kameňov), čierny Kd7 De5 Vc4 Sc8 Sg5 Jc3 Jg8 Pb7 f6 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 693: b. Ka4 Dd8 Vg8 Vh3 Sd6 Sf7 Je3 Jf3 Pa2 b3 c4 d3 f5 g3 (14), č. Kh6 Dg5 Vf6 Sf8 Sh5 Jh7 Pa5 b4 c5 d7 g6 g7 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Z dvoch mladých východoslovenských autorov prvý debutuje presnou dvojťažkou a druhý sa po roku odvážil na pomerne zložitú trojťažku, ktorej prepáčime pár menších duálov. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

* Výherci "Šachu na prázdniny" z 26. júla t. r.: Vladimír Bušík, 971 01 Prievidza 913, Ľudovít Frankovič, PS 501/0, 771 11 Olomouc, Helena Krajčoviechová, Stupné 46, 018 12 p. Brvište, Jozef Kubanka, Žarec 1640, 022 01 Čadca, Ján Orolín, 059 18 Spišské Bystré 355, Alfréd Rochlitz, Volgogradská 70, 080 01 Prešov a Marián Valašík, 951 75 Chrašťany nad Žitavou 160.

* Exmajster sveta Boris Spasskij skončil na tohoročnom turnaji v Solingene až na 3.-4. mieste, zohral však jednu partiu s veľmi pekným koncom Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 a6 5.Sd3 Sc5 6.Jb3 Sa7 7.Jc3 Jc6 8.De2 d6 9.Se3 S:e3 10.D:e3 Jf6 11.0-0-0! 0-0 12.f4 Dc7 13.Vhg1! Vd8 14.g4 d5? 15.e5! d4 16.Df2 b:c3 17.e:f6 Jb4 (tento ťah mal príst o tri ťahy skôr – teraz už nestačí) 18.S:h7+!! K:h7 19.Dh4+ Kg8 20.Dg5! V:d1+ 21.V:d1 c:b2 22.K:b2 D:c2+ 23.Ka3 Dg6 24.Vd8+ Kh7 25.Dh4+ Dh6 26.f:g7 K:g7 (po D:h4 je mat tretím ťahom) 27.Vg8+ K:g8 28.D:h6 Jc6 29.Jc5 Je7 30.Je4 Jd5 31.g5 a čierny vzdal.

* Ďalšie dve stretnutia bratislavského krúžku kompozičného šachu budú 8. a 29. októbra t. r. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku Bratislava-Ostredky.


Vzad <<  >> Vpred