Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.10.1974)


Problém č. 694 – originál

Jozef Havran, Šaľa

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg1 Vf2 Vg3 Sc2 Se3 Jg6 Pe4 (7 kameňov), čierny Ke1 Sf6 Sh1 Pc3 c4 f3 g2 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Na každý ťah čierneho zo základného postavenia vychádza matové pokračovanie: 1...Se5 2.Jh4 3.J:f3 mat, 1...Sh4 2.Je5 3.J:f3 mat. Ale čo po úvodníku? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 682 (Kolčák) z 9. augusta: 1.Da4 hrozí 2.De4 aj Se4 mat, 1...Vf3, Sf3, Vd4, Sd4 2.Sh3, D:f4, V:e5, Dd7 mat. Vzájomné prerušenie línií veže a strelca na jednom poli (tzv. Grimshawovu tému) uskutočnil autor dva razy. Na prvotinu veľmi pekná a dobre konštruovaná úloha.

Riešenie problému č. 683 (Jelenčík) zo 16. augusta: 1.Sa2 hrozí 2.b4 mat, 1...Jd4, Jd6, c5, Kc5 2.V4e5, V6e5, a8D, b4 mat. Ďalšia veľmi dobrá prvotina s blokovaním poľa v troch variantoch.

Riešenie problému č. 684 (Blunár) zo 16. augusta: Zvodnosti 1.Jd6? hrozí 2.V:e4 mat, 1...Sh7!, 1.Vf1? hrozí 2.Vf5 mat, 1...Sh7!, riešenie 1.Vd1 hrozí 2.Vd5 mat a zakaždým tematické varianty 1...Jd4, Jf4, f5 2.S:d4, S:f4, Jg6 mat s rozličnými obrannými motívmi. Žiaľ, obranný motív ťahu 1...Jd4 v riešení je dvojaký (odclonenie Da8, prerušenie Vd1), čo slovenská škola pokladá za motivačný duál.

Knižné ceny za riešenia č. 682-684 vyhrávajú: Ján Krivoš, Nejedlého 4, 040 01 Košice, P. Varholák, 976 98 Lopej 532, Juraj Weisz, nám. Duklianskych hrdinov 6, 921 01 Piešťany, Zdenko Hrica, ul. 1. mája 96, 901 01 Malacky, Dušan Špánik, Kňažia 146, 026 01 Dolný Kubín a Ján Šulek, 972 46 Čereňany 215.

* Tretím majstrom sveta v praktickom šachu sa stal slávny Kubánec José Raúl Capablanca. Narodil sa v Havane 19. novembra 1888 a v tomto meste r. 1921 uštedril Laskerovi veľkú porážku 4:0 pri 10 remízach. Bolo to prvý raz, čo majster sveta v zápase o titul nevyhral ani jednu partiu! Zenitom tvorivých síl Capablancu bolo obdobie 1914 až 1924: za celých 10 rokov neprehral ani jednu turnajovú partiu, až r. 1924 narazil na nášho Rétiho. Vtedy sa už začínal pokles jeho formy, ktorý vyvrcholil v druhom zápase o titul majstra sveta r. 1927 s Alechinom. Ale aj po strate titulu Capablanca ešte mnoho razy dokázal svoje mimoriadne schopnosti. Známym sa stal aj svojou predpoveďou "remízovej smrti" v šachu: podľa tejto teórie najlepší šachoví majstri dosiahnu takú úroveň, že sa stanú neporaziteľní. Aby sa predišlo takejto ničiacej dokonalosti, Capablanca navrhol vzájomne vymeniť pozície strelcov a jazdcov v základnom postavení partie a začať tak teoretické bádania odznovu. Pravda, ako sa ukázalo, návrh bol prinajmenšom predčasný: stovky majstrov po ňom prakticky dokázali obrovskú životaschopnosť šachu v jeho klasickej forme. – Capablanca zomrel vo veku 53 rokov – 8. marca 1942 v New Yorku.Vzad <<  >> Vpred