Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.9.1974)


Bohuslav Sivák, Zvolen

I. cena

Biely remizujeBohuslav Sivák, Zvolen

II. cena

Biely vyhráBohuslav Sivák, Zvolen

III. cena

Biely remizujeMiloš Sečkár, Trenčín

IV. cena

Biely remizuje
Štúdiová súťaž pre slovenských autorov

Naša štúdiová súťaž pre slovenských autorov dospela do štádia predbežného rozhodnutia. Zúčastnilo sa na nej 37 skladieb od 15 autorov (Ančin 1, Bušík 3, Grobauer 1, Havran 1, Hlinka 1, Jánoš 1, Jarolín 1, Jurčo 1, Kollárik 3, Kováč 2, Sečkár 3,5, Sivák 12,5, Šeliga 1, Širáň 2, Tazberík 3) a rozhodca, medzinárodný majster Jindřich Fritz navrhol udeliť tieto vyznamenania:


I. cena Bohuslav Sivák (Zvolen): b. Kf7 Vg6 Sb7 (3), č. Kh4 Vd3 Sb5 Jf6 Pa6 (5), biely remizuje, pokusy 1.V:f6? Vd7+! 2.K~ V:b7 a vyhrá, 1.K:f6? Vd6+! 2.Ke7 Vd7+ a v., 2.Kf5 Sd3+ a v., tematický pokus 1.S:a6? Se8+! 2.K:f6 Vd6+ 3.Ke7 V:g6! a v., riešenie 1.Vh6+! Kg5! (čierny musí ohrozovať bielu vežu – na 1...Kg4 príde 2.S:a6!, pretože veža aj strelec unikli z nebezpečných polí, napr. 2...S:a6 3.V:f6 remíza, 2...Se8+ 3.K:f6 Vd6+ 4.Kg7 r. atď.) 2.Vg6+ Kh5! (2...Kf5 3.V:f6+ r., 2...Kh4 3.Vh6+ opakovanie ťahov; biely zdanlivo nič nezískal, ukazuje sa však, že umiestnenie kráľa na h5 je pre remizu rozhodujúce) 3.S:a6! Se8+ (3...S:a6 4.V:f6 r., 3...Vd7+ 4.K:f6 Vd6+ 5.Ke7 V:g6 6.S:b5 r.) 4.K:f6! (4.Kf8? S:g6 a v.) 4...Vd6+ (4...S:g6 5.S:d3 r.) 5.Ke7!! V:g6! 6.Sc4!! Sc6 7.Sf7 remíza – až tu sa prejaví škodlivosť ťahu 2...Kh5 (6...Vc6 7.Sb5! r., 6...Vg4 7.Se2! r. a ešte zaujímavý podvariant 4...Vf3+ 5.Ke7 S:g6 6.Se2 r.).


II. cena B. Sivák: b. Kf7 Vh7 Jh5 Pc2 (4), č. Kh4 Vh3 Sf8 Pd3 (4), biely vyhrá, 1.Jf4+ Kg4! 2.V:h3! (2.J:h3? d:c2 3.Jf2+ Kf3 4.Jd3 Ke4! 5.Jc1 Sa3 6.Vh4+ Kd5 7.Vh1 Kc4 8.Vh4+ Kd5! r.) 2...d:c2 3.Vc3! (3.Vh1? K:f4! 4.K:f8 Ke3 r.) 3...Sb4 4.V:c2 K:f4 5.Vc4+ a v., a analogicky po 3...c1D 4.V:c1 Sh6! 5.Vg1+ K:f4 6.Kg6! Sf8 7.Vf1+ a v.


III. cena B. Sivák: b. Kf4 Va4 (2), č. Kh3 Jf2 Pa6 b2 (4), biely remizuje, 1.Va3+! (1.Vb4? Jd3+! a v.) 1...Kg2 2.Vb3 Jd1 3.Ke4 a5! (3...Jc3+ 4.Kd4! b1D 5.V:b1 J:b1 6.Kc5 r.) 4.Kd3 a4! 5.Kc2!! (5.V:b2+? J:b2 6.Kc3 a3 7.Kb3 Jc4 a v.) 5...a:b3+ 6.Kb1! remíza.


IV. cena Miloš Sečkár (Trenčín): b. Kd2 Vh7 Jf7 Pd4 h5 (5), č. Ka8 Ve6 Sa1 Pa4 d3 (5), biely remizuje, 1.Jd8! Vd6! 2.Jb7 V:d4 3.Vc7!! Kb8! 4.Ve7!! Sc3+! 5.K:c3 d2 6.Ja5! Vd3+ 7.K:d3 d1D+ 8.Kc4!! Kc8 9.Va7! remíza (množstvo podvariantov).


1. čestné uznanie Ján Tazberík (Bernolákovo): b. Kb5 Sa8 Sh2 Pc6 d5 e6 (6), č. Ke7 Vg3 Sb2 Jf4 (4), biely vyhrá, 1.d6+! K:d6 2.S:g3 Se5! (2...Sc1 3.e7! K:e7 4.c7 Kd7 5.Kb6 a v.) 3.c7 K:c7 4.e7 Kd7 5.Sh4!! Je6 6.Sc6+ Kd6! 7.e8J mat.


2. čestné uznanie Milan Kováč (Sereď): b. Ke5 Jg8 Pa3 g5 (4), č. Kh8 Pa4 e4 h7 (4), biely vyhrá, 1.Jh6! e3 2.Kf6 e2 3.Kf7 e1D 4.Kf8 Df2+ 5.Jf7+ D:f7 6.K:f7 h5 7.g6 a vyhrá.


3. čestné uznanie B. Sivák: b. Ke4 Se1 Jf4 Jf5 Pe6 (5), č. Kg5 Df1 Jh5 (3), biely vyhrá, 1.Sh4+ Kg4 2.Je3+ K:h4 3.J:f1 Jg7 4.e7 Jf5! 5.Jg2+! (5.K:f5 pat, 5.Jg6+? Kg5! r., 5.e8D? Jd6+ r., 5.e8J? Jg3+! r.) 5...Kg5! (5...Kg4 6.Je3+ a v.) 6.e8J a vyhrá.


Pochvalná zmienka B. Sivák: b. Kg4 Pb5 c6 d6 (4), č. Kb6 Je4 (2), biely vyhrá, 1.d7 Jf6+ (1...Kc7 2.b6+ Kd8 3.b7 alebo 3.Kf5 a v.) 2.Kf5 J:d7 3.c:d7 Kc7 4.Ke6 Kd8! 5.Kd5! K:d7 6.b6 Kd8 7.Kd6 a vyhrá.


Pochvalná zmienka M. Sečkár: b. Ke5 Vc8 Sf8 Pe6 (4), č. Kg6 Vd2 Pa5 b7 c2 h4 (6), biely vyhrá, 1.Sa3 Ve2+ 2.Kd6 Vd2+ 3.Kc7! Kf6 4.e7 c1D+! 5.S:c1 Vc2+ 6.K:b7! V:c8 7.Sg5+! Kf7 8.K:c8 Ke8 9.S:h4 a4 10.Kc7 a3 11.Kd6 a2 12.Sf6 a vyhrá.


Pochvalná zmienka M. Sečkár: b. Kd6 Vb5 Sd4 Pe5 (4), č. Kf7 Vf2 Jg2 Pa3 c2 c4 g5 (7), biely vyhrá, 1.e6+ Kg6 2.e7 Ve2 3.Ve5 V:e5 4.S:e5 c1D 5.e8D+ Kf5 6.De6+ Ke4 7.Sb2+ a v., 5...Kh6 6.Df7! Dd2+ 7.Kc6! g4 8.Sg7+ Kg5 9.Sf6+ Kf4 10.Sc3+ a v., 6...g4 7.Sg7+ Kg5 8.Sf6+ Kf5 9.Sb2+ a v., 6...Dd1+ 7.Kc7! g4 8.Sg7+ Kg5 9.Df6+ Kf5 10.Dh6 mat.


Pripadne námietky proti rozhodnutiu pošlite najneskôr 25. novembra t. r. na adresu rozhodcu: Jindřich Fritz, Fetrovská 39, 160 00 Praha 6. Definitívny výsledok aj s podrobnými komentármi rozhodcu vyjde v osobitnej brožúrke.


Vzad <<  >> Vpred