Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.9.1974)


Problém č. 690 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 691 – originál

Andrej Ančin, Komárno

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 690: biely Kg6 Db2 Vd6 Ve1 Sa8 Sh4 Jf2 Jf6 Pd2 e5 h5 (11 kameňov), čierny Kf4 Dh1 Vc3 Vh2 Sf1 Je2 Jg1 Pb3 d7 e6 f3 g2 h3 (13 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 691: b. Kd2 Dg6 Sb7 Sc3 Ja1 Jd4 Pd5 (7), č. Kc4 Vd7 Sa2 Jf4 Pa3 b5 c5 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. V oboch dvojťažkách našich vynikajúcich skladateľov možno objaviť zámenu matov, v č. 690 dvojfázovú (akú?) a v č. 691 trojfázovú. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 680 (Žugec) z 2. augusta: Zvodnosť 1.Ve1? hrozí 2.Ve3 mat, 1...Jf5!, riešenie 1.Sh2 hrozí 2.Vf4 mat, – a v oboch prípadoch varianty 1...Jg4, Je2 2.Vh3, Se4 mat, ale s recipročnou zámenou obranných motívov. Je pozoruhodné, ako rýchlo si naši mladí autori osvojujú tematiku slovenskej školy.

Riešenie problému č. 681 (Jarolín) z 2. augusta, 1. riešenie 1.Ja3 hrozí 2.Vd3 a Jb5 mat, 2. riešenie 1.De8 hrozí 2.De3 a De5 mat – hrozby vychádzajú jednotlivo po tých istých obranách 1...c6 a 1...f4. Originálny námet, hodný ďalšieho rozpracovania.

Knižné ceny za riešenie č. 680 a 681 vyhrávajú: Štefan Čižmár, 049 21 Betliar 171, Milan Molnár, VUPP 5/X, 915 01 Nové Mesto nad Váhom a Július Parkányi, Volgogradská 48, 060 01 Prešov.

* Našich riešiteľov prosíme, aby pri svojich adresách nezabudli uviesť poštové smerové čísla, aby adresu uviedli nielen na obálke, ale aj v liste a aby každú zásielku vlastnoručne podpísali. Napíšte nám taktiež, či by ste si želali usporiadanie dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred