Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.8.1974)


Problém č. 680 – originál

Michal Žugec, Polomka

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 681 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahom, 2 riešeniaKontrolná notácia. 680: biely Kf1 Vd1 Vh4 Sb1 Sc7 Pd2 (6 kameňov), čierny Kf3 Jc3 Jh6 Pf7 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. 681: b. Kd2 Vc3 Jb1 Jd7 Pc4 e7 f3 (7), č. Kd4 Sb8 Sh7 Pb3 c7 f5 g7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ďalší nový autor je podobne ako Š. Blunár absolventom Vojenského gymnázia v Banskej Bystrici – hlavnú zásluhu na rýchlom odbornom kompozičnom raste má profesor Bohumil Moravčík. Žugec začína hneď dvojťažkou slovenskej školy – zvodnosť 1.Ve1? a riešenie vedú k recipročnej zámene obranných motívov. Aj Jarolín vytvoril úlohu z tejto oblasti, ale prichádza so zaujímavou novinkou: "poloobrannými" motívmi pri dvoch hrozbách oboch riešení. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou – riešenia treba poslať na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 663 (Ješka) z 21. júna: Zvodnosti 1.Dd2? d4!, 1.Df2? f4!, 1.Dg3? Kd4!, riešenie 1.Dc3 hrozí 2.De3 mat, 1...d4, f4, Kf4, D:c5, D:g5 2.Df3, Dd3, Df3, D:e5, D:e5 mat. Po zvodníkoch 1.Dd2? a 1.Df2? vychádzajú zámeny matov na brania pešiakov dámou.

Knižné ceny vyhrávajú Jozef Adamkovič, Bulharská 52, 818 00 Bratislava, prom. ped. Alfonz Derfényi, Hollého bl. 6, 052 01 Spišská Nová Ves a Jaroslav Vrábeľ, Hrnčiarske Zalužany 106, 980 12 Sušany.


Pravda C 30.6.1974

Do nášho štúdiového turnaja pre slovenských autorov došlo 36 príspevkov od 14 skladateľov. Sú to prekvapujúco vysoké čísla a ako nám napísal rozhodca, medzinárodný majster J. Fritz, úroveň niektorých skladieb je vysoká – len aby vydržala ich korektnosť. Predbežný výsledok uverejníme asi v septembri a rozošleme ho všetkým účastníkom súťaže a ďalším záujemcom na požiadanie.


Vzad <<  >> Vpred