Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.6.1974)


Problém č. 663 – originál

Milan Ješka, Trnava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke2 De1 Ve8 Jc8 Jh7 Pc5 g5 (7 kameňov), čierny Ke4 De7 Vc7 Vg7 Pd5 e5 f5 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Má štyri "takmer" rovnocenné ťahy, ale tri z nich sú zvodníkmi a len jeden úvodníkom – v čom je podstata rozdielov medzi nimi? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 655 (Mlynka) z 10. mája: Zvodnosť 1.Sd3? hrozí 2.Sc4 3.Se6 mat, 1...c2 (obranný motív: "predväzba") 2.V:c2 3.Kd6 mat, 1...h2 ("predšach") 2.V:h2 3.Vh8 mat, ale 1...b5!, preto len 1.Se4 hrozí 2.Sd5 3.Se6 mat, 1...c2 (predšach!), 1...h2 (predväzba) – s rovnakým pokračovaním ako vo zvodnosti. Viacerých zviedli pokusy 1.Vh2? g4!, 1.Vf2? e4!, 1.Sc2? h2! a najmä 1.Vc2? b5!

Knižné ceny vyhrávajú Ľubomír Dolgoš, sídl. Staré mesto, bl 4, 929 01 Dunajská Streda, Bohuš Kolkus, Leninov riadok B/I, 060 01 Kežmarok a Juraj Šťastný, Hodžova 12 b. j., 960 01 Zvolen.


Šachové olympiády

Na rozdiel od športových olympiád, šachisti poriadajú svoje najvyššie súťaže každé dva roky. Zato publicita o týchto veľmi zaujímavých podujatiach je oveľa menšia, takže ani šachisti často nemajú dobrú predstavu, ako taká ich olympiáda vyzerá. Teraz je v behu XXI. olympiáda vo francúzskej Nice, kým však prídu podrobné správy, pozrime si na predošlú. Uskutočnila sa v Skopje, a to s veľkou slávou – veď Juhoslávia je v šachu azda druhým najsilnejším štátom sveta.

Plocha troch sál veľtržného paláca, kde sa partie hrali, činila viac ako 6000 štvorcových metrov. O riadny chod súťaže sa staralo okolo 500 ľudí, z toho 100 prekladateľov, 80 demonštrátorov, 70 rozhodcov, 50 technikov, 100 prepisovačov partií a 100 iných pracovníkov, medziiným aj lekárov. Farebný televízny film o otvorení olympiády zakúpilo 74 štátov. Každodenne a v niekoľkých jazykoch vychádzal špeciálny bulletin, obsahujúci všetky výsledky a partie. Počas celej olympiády bolo predaných 40 tisíc vstupeniek. S motívmi olympiády vyšli v Juhoslávii dve poštové známky. Najmladším účastníkom bol 17-ročný Kan-Kim-Kang z Hong-Kongu. Najkratšia partia medzi Levym (Škótsko) a Martinezom (Bolívia) mala 9 ťahov, najdlhšia Donner (Holandsko) – Cuellar (Kolumbia) 130 ťahov. Celkove zvíťazil ZSSR, ČSSR bola štvrtá...

* Pre čitateľov budúceho čísla chystáme prekvapenie: šachovú rubriku podstatne väčšieho rozsahu. Nájdete v nej materiály o Fischerovi, Korčnom a Karpovovi, päť problémov na riešenie a ďalšie zaujímavosti.


Vzad <<  >> Vpred