Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.6.1974)


Problém č. 662 – originál

Miroslav Grieš, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc7 Vb6 Sf1 Je5 Pb3 c3 d4 e7 f3 f5 (10 kameňov), čierny Kd5 Ve2 Sb4 Jc2 Pd6 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Úloha obsahuje zvodnosť 1.Jc6? s hrozbou 2.c4 mat a tromi variantami, ktoré sa v riešení nahradia inými. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 653 (Šťastný) z 3. mája: zdanlivá hra 1...f2 2.V:g3 mat, prvá zvodnosť 1.S:f3? tempo, 1...Kf2, g2 2.Dg1, Je4 mat, 1...h5!, druhá zvodnosť 1.J:f3+? Ke2, Ke4 2.De1, J:g3 mat, 1...Kf2!, riešenie 1.Jf4 tempo, 1...K:f4, Kf2, e4, e:f4, f2, g2 2.Sg5, Je4, Sd4, De1, Jg2, V:f3 mat. Obsažná a kombinačne zaujímavá úloha veľmi mladého autora – v súťaži začiatočníkov sa iste výborne umiestni.

Riešenie problému č. 654 (Kotěšovec) z 3. mája: 1.Dd6+? Kc4, K:e4 2.D:c5, Dd3 mat, 1...Sd5!, 1.Jd2? hrozí 2.De4 mat, 1...c4, Sd5, Sg6 2.Jf3, Df6, Dd6 mat, 1...c:d2!, riešenie 1.Jf6 hrozí 2.De4 mat, 1...c4, Sd5, Sg6, Kc4 2.Db6, D:d5, Dd5, Da4 mat. Nie zložitá, ale pekne skonštruovaná trojfázová dvojťažka.

Knižné ceny za riešenia 653 a 654 vyhrávajú: László Barna, H-1027 Budapest, Csalogány u. 53 III. 34, Maďarsko, Milan Mišík, Jilemnického 31/46, 036 01 Martin a K. Suchár, Požiarnícka 16, 080 01 Prešov. Mnohí riešitelia mali správne postrehy pri hľadaní zvodností, zväčša však zabudli na to, že zvodníkom môže byť aj ťah so šachom.

* V našich doterajších ukážkach patových kombinácií sa jeden zo súperov zachránil tým, že dostal pat. Treba však povedať, že azda rovnako často sa vyskytnú situácie, keď takúto možnosť hráč jednoducho prehliadne. Stalo sa to aj takému slávnemu šachistovi, akým bol ruský majster Čigorin, a to v partii s Tarraschom. V postavení b. Kf4 Pf5 g5 h4 (4), č. Kd5 Pf6 g7 h7 (4) zahral (ako biely) nesprávne 1.g:f6? a po 1...g:f6 2.Kg4 Ke4 rýchlo prehral. A zatiaľ rovnako rýchle mohol remizovať po správnom 1.Kg4! Ke4 2.g6! h6 3.Kh5! – a teraz 3...K:f5 znamená pat!

* Neobyčajný rekord dosiahol známy švajčiarsky šachista H. Grob. Bez prestávky počas 33 rokov viedol v denníku Neue Züricher Zeitung špeciálnu šachovú rubriku, v ktorej hral "korešpondenčné partie" s čitateľmi. Za istý poplatok (nie je nám známe, aký) zohral takto 3614 partií, z ktorých 2703 vyhral, 481 zremizoval a 430 prehral. Je možné, že po prehre poplatok vrátil, ale o tom správa taktiež nehovorí.

* Podľa štatistík Čs. šachového zväzu bolo v ČSSR k 31.12.1973 majstrov športu v praktickom šachu 25 (z toho v ČSR 21 a v SSR 4), v korešpondenčnom šachu 11 (9 + 2) a v kompozičnom šachu 7 (3 + 4). Šachistov majstrovskej triedy v uvedených odvetviach narátali 219 (188 + 31), 15 (13 + 2) a 19 (13 + 6).


Vzad <<  >> Vpred