Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.5.1974)


Problém č. 653 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 654 – originál

Václav Kotěšovec, Praha

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 653: biely Kc4 Dc1 Vf7 Vh3 Sf6 Sh5 Jd2 Je2 Ph4 (9 kameňov), čierny Ke3 Pc2 e5 e6 f3 g3 h6 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 654: b. Kg5 Dc6 Sf4 Je4 Pc2 (5), č. Kd4 Sf7 Pc3 c5 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obaja mladí autori dnešných problémov uvádzajú okrem riešení ešte po dvoch zvodnostiach, ktoré vedú k zámenám hier – boli by sme radi, keby sa ich pousilovali nájsť aj naši riešitelia. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 645 (Labai a Jarolín) z 22. marca: 1.D:h2 hrozí 2.Jf5+ g:f5 3.Dh8 mat, 1...Va6 2.e3+ S:e3 3.D:b2 mat, 1...Jd6 2.Je6+ d:e6 3.D:d6 mat – v týchto variantoch sa postupne obetujú Jh6, Pe2 a Jf4 a zároveň sa uvoľní priestor pre zásah dámy. Ostatné varianty sú vedľajšie a duály v nich nie sú závažnou chybou. – Knižné ceny vyhrávajú: Ján Bača, Lomnická 1, Košice, Jozef Németh, Bytovky ropovodu, 919 28 Bučany a Karol Olejnik, Malé Tatry 18/6, 034 20 Rybárpole.

* "Škoda, že v našom meste nemožno dostať Nedeľnú Pravdu" – napísal nám stály šachový riešiteľ Viktor Antonovič Ponomarenko z Voroneže. Rubrika sa mu veľmi páči a je rád, že má u nás priateľa, ktorý mu pravidelne zasiela výstrižky. Radi vyhovujeme jeho želaniu a odovzdávame pozdrav Jánovi Žihlavníkovi zo Zvolena a poďakovanie za jeho ochotu.

* Zápas v go Bratislava – Praha (18. apríla) sa skončil víťazstvom Prahy v pomere 3:0. Priaznivcov tejto hry však bude rovnako zaujímať, že v Osvetovej besede Bratislava-Krasňany bol založený krúžok go – na jeho prvom podujatí sa zúčastnilo okolo 40 ľudí.


Vzad <<  >> Vpred