Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.3.1974)


Problém č. 645 – originál

Zoltán Labai a Ivan Jarolín

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kf3 Dg3 Se1 Jf4 Jh6 Pb4 c5 d3 e2 g4 g5 (11 kameňov), čierny Kd4 Va2 Sg1 Jb7 Jh1 Pa7 b2 d7 g6 h2 (10 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V hrozbe a dvoch variantoch "priestor uvoľňujúca obeť". Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 634 (Šťastný) z 8. februára: 1.b5 hrozí 2.Dc6 mat, 1...Sd7, Vd7, Vc7, Ja5 (Jd8), e:d5 2.Db8, D:e6, Je3, Sb4, S:e5 mat (zdanlivá hra 1...Jc5 2.b:c5 mat).

Riešenie problému č. 635 (Blunár) z 8. februára: 1.Jd8 hrozí 2.De6 mat, 1...Sd6, Se5, Jd4, Ke4, Sc6, Jf4, J:c3 2.Dc4, Je3, c4, D:d3, D:c6, Ve5, D:d3 mat. – Dve pekné dvojťažky autorov najmladšej generácie svedčia o ich rýchlom napredovaní v kompozičnej technike.

Knižné ceny za riešenie 634 a 635 vyhrávajú: František Hadušovský, 053 15 Hrabušice, Miroslav Vaverka, Marxova 2/D, 920 01 Hlohovec a Vladimír Vraník, Malinovského 181, 901 01 Malacky.

* Prevažná väčšina patovaných kráľov stojí na okraji šachovnice. Ale sú aj iné prípady. V partii významných sovietskych šachistov Lisicyn – Bondarevskij sa dospelo k tomuto postaveniu: b. Ke3 Ve7 Sg2 (3), č. Kd5 Va2 Jd4 Pe4 f5 (5). V takýchto koncovkách prevaha dvoch pešiakov, a ešte k tomu spojených, obyčajne stačí na výhru. Lisicyn však našiel rýchlu cestu k remíze: 1.S:e4+! f:e4 2.Ve5+!! K:e5 pat (po 2...Kd6 by nasledovalo 3.V:e4 s teoretickou remízou).

* V turnaji Čs. šachového zväzu 1973 je už známy predbežný výsledok oddelenia dvojťažiek: Ceny získali postupne J. Taraba, Touw H. B., L. Salai, V. A. Jerochin, Z. Labai a zvláštnu cenu B. Sivák. V mimoriadne silnej konkurencii ide o ďalší významný úspech slovenských autorov.

* Týždenník ÚDER, ktorý vydáva OV KSČ a ONV v Kutnej Hore, v spolupráci s problémovým krúžkom kutnohorských šachistov vypísal celoročnú súťaž v skladaní šachových problémov. Zúčastniť sa môžu však len tí šachisti, ktorí doteraz mali uverejnené najviac tri skladby (včítane úplných začiatočníkov bez publikovaného problému). Do súťaže budú zaradené všetky druhy problémov. Treba ich poslať najneskôr do 30. novembra t. r. na adresu Vladislav Buňka, Vrchlice 31, 284 01 Kutná Hora.

* S veľkým oneskorením sme dostali správu, že 21. septembra minulého roku zomrel v Prahe vo veku 72 rokov vynikajúci český skladateľ štúdií a samomatov a autor mnohých šachových kníh, František Josef Prokop. Jeho najpozoruhodnejším dielom je kniha "Československo ve světovém šachu" z r. 1935, v ktorej mimoriadne pútavým spôsobom vylíčil históriu nášho hraného aj kompozičného šachu. Prokop viedol pred časom aj niekoľko šachových rubrík, napr. v denníkoch "28. říjen", "Večerní list" a "Národní listy". R. 1931 vydával sám dokonca mesačník "Šachové noviny". V povojnových rokoch sa venoval prevažne výchove pražskej šachovej mládeže v ústrednom pionierskom dome.


Vzad <<  >> Vpred