Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.3.1974)


Problém č. 643 – originál

Ľubomír Širáň, Lovčica

Mat 2. ťahom


Problém č. 644 – originál

Miroslav Svítek, Turá Lúka

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 643: biely Kg8 Dh3 Va4 Ve6 Sa3 Sf1 Jh5 Pa2 (8 kameňov), čierny Kd4 Da1 Se5 Je1 Pc4 d2 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 644: b. Ka8 Ve5 Sa5 Sf5 Jb7 Jc5 Pa2 e3 f6 (9), č. Kb5 Pa3 d5 f7 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dve pekné dvojťažky mladých autorov majú jednu spoločnú črtu: voľné polia čierneho kráľa. Pritom č. 644 obsahuje zdanlivé hry 1...Kc4, Kc6 2.Sd3, Sd7 mat. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľná Pravda, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 632 (Németh) z 1. februára: 1.Ve1 hrozí 2.Ve5 mat, 1...V:e6, Sf6, Kc5 2.Sc4, K:f6, Vb5 mat. Kombinačný obsah je jednoduchý, ale hlavnou myšlienkou bolo cyklické striedanie druhu obranných a matových kameňov. Ide o modernú formálnu tému, povedali by sme, stredného významu.

Riešenie problému č. 633 (Miške) z 1. februára: 1.Jed3 hrozí 2.De1 mat, 1...Vg7 (Ve5), c:b4, f4, Vh1, Jc3, S:d3 2.De5, Dd4, Ve6, V:g4, J:c5, c:d3 mat. Zdá sa, že zaujímavejšie možnosti by dávala náhrada Pf5 strelcom.

Knižné ceny za riešenie 632 a 633 vyhrávajú: Štefan Ďurica, Gottwaldova 60, 963 01 Krupina, Ondrej Malík, Osmolovova 82, ŠD Ľ. Štúra G-69, 885 43 Bratislava a V. A. Ponomarenko, Voronež, ul. Timiriazeva 12. kv. 11, ZSSR.

* Vo veľmi silnej konkurencii 89 trojťažiek od 44 autorov zo 14 štátov získal na jubilejnom turnaji E. A. Wirtanena vo Fínsku II. cenu Bohumil Idunk z Myjavy.


Vzad <<  >> Vpred