Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.4.1974)


Problém č. 651 – originál

Vladimír Miške, Hradište

Mat 2. ťahom


Problém č. 652 – originál

Štefan Blunár, Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 651: biely Kf2 Da5 Vb4 Pd4 h3 (5 kameňov), čierny Kf4 Vb7 Pf6 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. 652: b. Ka4 Dd2 Sg4 Sh2 Jd4 Jd7 Pa6 b4 c6 (9), č. Kd5 Pd3 h3 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 643 (Širáň) z 15. marca: 1.Df5 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Kc3, Kd5, Ke3, Se5~, Jd3 (Jf3) 2.V:c4, Vd6, Df4, V:c4, Dd3 mat. Tri voľné polia kráľa a dva maty s väzbou.

Riešenie problému č. 644 (Svítek) z 15. marca: Zdanlivé hry 1...Kc4, Kc6 2.Sd3, Sd7 mat, 1.Jb3 tempo, 1...Kc4, Kc6, Ka4, Ka6 2.Jd6, Jd4, Sd7 Sd3 mat. Zámena dvoch obrán a zámena dvoch matov naviazaná na tie isté zdanlivé hry.

Knižné ceny za č. 643 a 644 vyhrávajú: Peter Hlaváč, VÚ 1723, 902 01 Pezinok, Jozef Ondriga, ul. Červenej armády 504, 920 41 Leopoldov a Jozef Střešinka (žiak 6. triedy), ul. Jána Švermu 52614, 971 01 Prievidza.


Majstri sveta

K blížiacemu sa veľkému zápasu o titul majstra sveta v praktickom šachu začneme onedlho uverejňovať sériu prehľadových článočkov o doterajších majstroch sveta. Dnes sa zmienime o majstroch sveta s menšou publicitou, tých, ktorí svoj titul získali v šachu korešpondenčnom. Iste málokto vie, že súčasným držiteľom titulu je od r. 1971 H. Rittner (NDR). Súťaž o majstra sveta sa zaviedla až r. 1953 a predchodcami Rittnera boli: v rokoch 1953-1958 C. J. S. Purdy (Austrália), 1959-1961 V. Ragozin (ZSSR), 1962-1964 A. O'Kelly (Belgicko), 1965-1967 V. Zahorovskij (ZSSR), 1968-1971 H. Berliner (USA).


Vzad <<  >> Vpred