Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.6.1974)


Problém č. 661 – originál

Milan Šeliga, Svit

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg2 Da2 Sc1 Jg5 Pb2 (5 kameňov), čierny Kh8 Vg7 Pg6 (3 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 651 (Miške) z 26. apríla: 1.Dh5 hrozí 2.Dg4 mat, 1...Ke1, Vg7, f5 2.Df3, d5, Dh4 mat.

Riešenie problému č. 652 (Blunár) z 26. apríla: 1.Jf5 tempo, 1...Kc4, Kc6, Ke4, Ke6 2.Jb6, Je7, Jf6, Da2 mat – téma hviezdice a po zvodnostiach 1.Sf5? 1.Se5? 1.Jb6+? navyše malé zámeny matov. Na začiatočníka výborná úloha.

Knižné ceny za riešenia 651 a 652 vyhrávajú: Marek Kolčák (žiak 8. triedy), Alej Slobody 30, 026 01 Dolný Kubín, Marián Mati, Tolstého 5, 071 01 Michalovce a manželia Roškovci, Sídlisko 3, blok V-3, 066 01 Humenné.

* Zbierku šachových štúdii slovenských autorov má vydať na budúci rok Sekcia kompozičného šachu SŠZ. Jej príprava nedá veľmi veľa práce, lebo doterajšia štúdiová tvorba na Slovensku pozostáva len zo 100 skladieb. Predsa však sa môže stať, že by niektoré diela ušli pozornosti zostavovateľov. Prosíme preto všetkých autorov, aby zozbierali svoju tvorbu a poslali ju na adresu Miloš Sečkár, Švermova 1884, 911 01 Trenčín. Vítaná by bola aj pomoc pri hľadaní štúdií staršieho dáta od autorov, ktorí už nie sú medzi živými, ako napr. V. Rátz, J. Gazoň, I. Frič a ďalší. Zbierka napokon zahrnie aj "štúdiárov", ktorí ešte v časoch Rakúska-Uhorska žili na terajšom území Slovenska.

* V súťaži exoproblémov ČSŠZ 1973 je tento predbežný výsledok: ceny Brabec, Brabec (ex aequo), Mlynka, Visserman, Sivák (zvláštna), čestné uznanie Visserman.

* Hľadáme druhé a tretie číslo Šachového bulletinu (z novembra a decembra 1959). Ponuky na výmenu alebo zaplatenie pošlite na adresu Nedeľnej Pravdy.


Šachisti a SNP

K tridsiatemu výročiu Slovenského národného povstania vypísala Sekcia kompozičného šachu SŠZ turnaj v skladaní šachových problémov so symbolikou SNP. Na súťaži sa môžu zúčastniť skladby ornamentálne (napr. tvarom postavenia znázorňujúce písmená SNP a pod.), alebo opisné (symbolizujúce udalosti povstania). Pripúšťajú sa skladby s akoukoľvek výzvou (napr. priame matové úlohy, pomocné maty atď.) na šachovnici 8X8 a s použitím ortodoxných kameňov. Problémy v ľubovoľnom počte treba poslať na adresu Ivan Garaj, Sokolíkova 23, 830 00 Bratislava. Zasielacia lehota je 29. augusta 1974. Kolektívnym rozhodcom súťaže bude predsedníctvo sekcie, víťazní autori dostanú osobitné diplomy. – Ide o prvú súťaž svojho druhu v ČSSR.


Vzad <<  >> Vpred