Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.5.1974)


Problém č. 659 – originál

Ján Jurčo, Važec

Mat 2. ťahom


Problém č. 660 – originál

Gorazd Kollárik, Leopoldov

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 659: biely Ke7 Dc1 Pb4 d3 e2 g3 (6 kameňov), čierny Ke5 Pd5 e3 f6 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. 660: b. Ka6 Dh6 Vd2 Vf8 Sb1 Sd6 Jf5 Pc3 c5 f4 g5 h2 (12), č. Kd5 Vd3 Pc4 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Obe dvojťažky mladých autorov obsahujú zámenu matov: prvá vo forme zdanlivých hier (1...d4 2.Dc5 mat, 1...f5 2.D:e3 mat), druhá po zvodnosti (1.Dh7?). Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Knižné ceny za riešenie č. 646 získali: Ladislav Holubecký, Rožňavská 20, 040 01 Košice, Viera Longauerová, Zlatý Potok 2248, 960 01 Zvolen a Jozef Žatko, 956 33 Chynorany 610.

Riešenie problému č. 650 (Pleva) z 19. apríla: Zvodnosť 1.Df7? tempo, 1...Kf3, Kh3 2.D:h5, D:d7 mat, 1...h3!, riešenie 1.Db1 hrozí 2.Df5 mat, 1...Kf3, Kh3, h3 2.Dd1, Df5, De4 mat. Zámena dvoch matov a jeden variant navyše.

Knižné ceny vyhrávajú: Štefan Bielík, Orlové 89, 017 01 Považská Bystrica, žiak Ivan Jelenčík, Krčulova 1, 977 01 Brezno a Dušan Sádecký, Štvrť SNP bl. 108, 914 51 Trenčianske Teplice.

* Všetkých slovenských šachistov opäť upozorňujeme na náš turnaj v skladaní štúdií. Zatiaľ došlo 13 skladieb a ďalšie sú na ceste – bude iste zaujímavé, ktoré z nich vyhrajú ceny od 800 do 200 Kčs. Zasielacia lehota sa končí dňom 30. júna t. r.!

* V súťaži Čs. šachového zväzu 1973 je známy ďalší predbežný výsledok. V oddelení trojťažiek získali ceny v poradí Rudenko (ZSSR), van Gool (Holandsko), Petrović (Juhoslávia) a Grin so Šindelářom (ZSSR a ČSSR); čestné uznania Kos, Visserman, Labai a Haring.


Vzad <<  >> Vpred