Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.7.1974)


Problém č. 671 – originál

Ladislav Kolárik, Myjava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb1 Da4 Sb3 Sd4 Jb6 Jf7 Pd6 e6 (8 kameňov), čierny Kc6 Db5 Ja5 Jb8 Pa6 b7 d7 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


50 prvotín!

Dnešná dvojťažka mladého myjavského autora je už päťdesiatou prvotinou v našej rubrike. Rady slovenských šachových skladateľov potešiteľne rastú, azda už o pár mesiacov ich bude 250. A ak k tomu pripočítame tisícky riešiteľov, môžeme povedať, že ten krásny druh umenia, ktorý sa nazýva kompozičný šach, zapustil u nás skutočne hlboké korene a stáva sa, popri šachu praktickom a korešpondenčnom, taktiež masovou záľubou.

Ďalších autorov prvotín prosíme o trochu šachistickej trpezlivosti. Ako už mnohí zistili, tá celkom prvá pozícia obyčajne nebýva bez chýb, treba ju opravovať a nakoniec ešte poctivo preskúšať. A tak sa jej uverejnenie zdrží niekedy týždne, alebo až mesiace.

Ale napriek tomu o dva týždne uverejníme sériu štyroch či piatich prvotín a ďalšie iste nedajú na seba dlho čakať. Všetkým začínajúcim autorom pri ich práci radi pomôžeme. Každý, kto prejaví záujem, obdrží brožúrku s návodom na skladanie dvojťažiek, a ak nám pošle svoj prvý pokus o skladbu, dozvie sa z listu, či postupoval správne, kde urobil chybu a akým spôsobom má svoj problém zlepšiť. Napokon všetky skladby začínajúcich autorov vyhodnotia rozhodcovia našich dvojročných súťaží a najlepšie problémy získajú ceny.

Riešenie problému č. 659 (Jurčo) z 31. mája: Zdanlivé hry 1...d4, f5 2.Dc5, D:e3 mat, po úvodníku 1.Dh1 (tempo) sa uvedené maty zamenia na 2.De4, Dh8 – a navyše vyjdú dva ďalšie varianty 1...Kd4, Kf5 2.Da1, Dh5 mat. Jednoduchá, ale pekná dvojťažka so zámenou matov.

Riešenie problému č. 660 (Kollárik) z 31. mája: Zvodnosť 1.Dh7? tempo Ke6, Ke4, Kc6 2.Df7, Db7, Db7 mat viazne na 1...Vd3~!, riešenie 1.Dh3 tempo Ke6, Ke4, Kc6, Vd3~ 2.Je3, Dg2, Je7, Je7. Zámena troch matov s pekným úvodníkom.

Knižné ceny za riešenia 659 a 660 vyhrávajú: Ján Husák, zást. riad. ZDŠ, 059 91 Veľký Slavkov, Barbara Rose, Feldstrasse, 2111 Liepgarten, NDR a Ladislav Tkáčik, Sídl. duklianskych hrdinov 21, 080 01 Prešov. – Meno s. Roseovej svedčí o tom, že naša rubrika sa dostáva po ZSSR a Poľsku do ďalšieho socialistického štátu. Husák z podtatranskej obce nás zaujal zasa svojím listom. Vo svojej škole vedie žiacky šachový krúžok a sústavne sleduje našu rubriku – je presvedčený, že aj ona prispieva k stálemu rastu popularity šachu.

Prvotinu č. 649 (Fuchs) z 12. apríla opravuje autor takto: b. Ke1 Dc1 Vd7 Sb8 Sh1 Jb2 Jd3 Pa3 a6 b3 c4 f2 g3 (13), č. Kd4 Va5 Vh7 Sg4 Jd6 Je8 Pb4 c6 d5 e6 h5 (11), mat druhým ťahom, riešenie 1.Jc5.


Vzad <<  >> Vpred