Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.4.1974)


Problém č. 648 – originál

Dominik Šimora, Rišňovce

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 649 – originál

Ladislav Fuchs, Stakčín

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 648: biely Kg7 Dg2 Vd3 Se8 Jc6 Je4 Pc4 f3 f6 (9 kameňov), čierny Ke6 Dc8 Se3 Sf5 Jb6 Jh8 Pe7 g6 h3 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 649: b. Ke2 Dc2 Va7 Vd8 Sc8 Sh2 Jb3 Jd4 Pa4 b4 c5 f3 g4 (13), č. Kd5 Va6 Vh8 Sg5 Jd7 Jf8 Pb5 c7 d6 e7 h6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dnes sa hlásia do spolupráce s našou rubrikou ďalší dvaja mladí autori. Riešenie ich pekných prvotín pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 640 (Kollárik) z 1. marca: Zdanlivé hry 1...d:c5, d:e5 2.Dd8, Jb4 mat, 1.Df4 hrozí 2.D:d4 mat, 1...d:c5, d:e5, K:c5 2.De4, D:e5, Va5 mat. Zámena dvoch matov.

Riešenie problému č. 641 (Vincze) z 1. marca: Zdanlivé hry 1...J:b6, Jc7, a2, J:d2, Je3 2.D:b6, b:c7, S:b2, V:d2, d:e3 mat, 1.Vc3 hrozí 2.Vd3 mat, 1...D:b6+, D:d2+, Db5, S:a6 2.Vc6, Ve3, Vb3, Jc6 mat. Voľná zámena piatich hier na štyri (duál po 1...D:c3 2.S:c3, d:c3 mat nepokladáme za veľkú chybu). Vynikajúci úvodník.

Knižné ceny za riešenia č. 640 a 641 vyhrávajú: Martin Kucek, Jiskrova 4, 801 00 Bratislava, Jaroslav Lehota (žiak 6. triedy), 029 01 Námestovo 482 a Dušan Lenhardt, Sídlisko Juh G1-A/10, 071 01 Michalovce.

* Rýchle víťazstvo dosiahol čs. juniorský reprezentant Špaček (čierny) nad portugalským šachistom Mirandom vo finálovej B-skupine majstrovstiev Európy v Amsterdame: 1.c4 Jf6 2.Jc3 c5 3.g3 Jc6 4.Sg2 g6 5.d3 Sg7 6.Jf3 0-0 7.0-0 d5 8.c:d5 J:d5 9.Sd2 Jc7 10.Ja4 b6 11.Jc3 e5 12.J:e5 J:e5 13.S:a8 J:a8 a biely sa vzdal.

Vo štvrtok 18. apríla t. r. o 19. hodine sa uskutoční v Osvetovej besede Bratislava, Krasňany medzimestský zápas Praha – Bratislava v hre GO.


Vzad <<  >> Vpred