Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.4.1974)


Problém č. 647 – originál

Milan Ješka, Trnava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc2 Vb1 Sf2 Jc5 Pa3 e4 (6 kameňov), čierny Kc4 Sd4 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Zaujímavou prvotinou (už 44 v našej rubrike) sa uvádza ďalší z našich pravidelných riešiteľov. Skutočný obsah (po úvodníku! nie je zložitý, treba ho však porovnať s obsahom po zvodníku 1.Jd7? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 636 (Žatko) z 15. februára: 1.Vc3 hrozí 2.Vd3, Se5, Je2 mat. Čo vychádza postupne po 1...Ve7, Vf7 (K:c3), c4.

Riešenie problému č. 637 (Borovský) z 15. februára: intencia 1.Sb2, ale neriešiteľnosť po 1...S:b2! Je zaujímavé, že túto chybu prehliadol autor, skúšateľ, redaktor, aj mnoho riešiteľov. Oprava.

Riešenie problému č. 638 (Šeliga) z 22. februára: Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, 1.Dg5 hrozí 2.D:f5 mat, 1...d:e3, Df6, Jd6, Jc5, Vc5 2.Ve4, Df4, Jg4, Jc4, De7 mat. Zámena troch matov s peknou motiváciou.

Riešenie problému č. 639 (Fica a Labai) z 22. februára: 1.Sc7 hrozí 2.S:b6 a 3.Vd1 mat, 1...Jb6~ 2.Je7+ Kd4 3.Vc4 mat. Najväčším kladom tejto trojťažky je presnosť konštrukcie.

Knižné ceny vyhrávajú za č. 636-637 Anton Bobek, 029 62 Oravské Veselé, Rudolf Gaško, ŠD Medická 16/251 B, 040 00 Košice, Jozef Sloboda, Pražská 29/b, 801 00 Bratislava: za č. 638-639 S. K. Korelanov, Moskva 117 192 Lomonosovskij 31, korp 2. k 430, ZSSR, Michal Marčák, ul. SNP, 059 01 Spišská Belá a Rudolf Petrikovič, Hrušovany 203 p. Koniarovce 596 13.

* Na prvý pohľad by sa to ani nezdalo, ale veľmi dobrou pôdou pre záchranu patom sú vežové koncovky. V partii Haming – Waker sa dospelo k postaveniu b. Kg5 Va7 Pf5 f7 (4), č. Kf8 Vb3 Pa3 (3) a čierny zahral 1...a2! Biely pokračoval v útoku pokúšajúc sa o uzavretie matovej siete: 2.Kg6 Vg3+ 3.Kf6. Ale tu ho čierny prekvapil: 3...Va3! 4.V:a3 a1D+ 5.V:a1 pat!

* Definitívny výsledok preboru ČSSR VII. v kompozičnom šachu (1966-1968) vydalo v 40-stránkovej brožúrke vedecko-metodické oddelenie ÚV ČSZTV. Je v ňom 100 problémov s riešením a komentárom zahraničných rozhodcov. Výsledok VIII. preboru (1969-1971) vyjde asi koncom tohto roka.

* Krúžok kompozičného šachu v Bratislave sa teraz schádza pravidelne každý tretí utorok. Ďalšie schôdze budú 9. apríla, 30. apríla, 21. mája a 11. júna, vždy o 18. hod. (koniec okolo 20.45 hod.), a to v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Ostredkoch (Jaderná ulica, zastávka električky 8 a autobusu 42). Na schôdzach sa môže zúčastniť každý záujemca o šachové problémy. Na programe je prevádzanie a opravovanie vlastných skladieb, rozbory problémov z medzinárodných súťaží, prehliadky zahraničných časopisov atď.


Vzad <<  >> Vpred