Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.2.1974)


Problém č. 636 – originál

Jozef Žatko, Chynorany

Mat 2. ťahom


Problém č. 637 – originál

B. Borovský, Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 636: biely Kc1 Vc2 Sd6 Sg8 Jf4 Jg6 Pa3 f3 (8 kameňov), čierny Kd4 Vc7 Jf1 Pc5 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. 637: b. Kg2 Ve7 Vh4 Sg7 Sg8 Je6 Jh7 Pe2 (8), č. Kf5 Va2 Va5 Sc1 Sg6 Jc6 Jd6 Pf7 h5 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Č. 636 obsahuje tému poloobrán. Autor č. 637 má už 74 rokov je pritom, ako si čitatelia možno pamätajú, začínal v našej rubrike ako 71-ročný. Veru, krásy kompozičného šachu sú prístupné každému; ak ste nezačali ako dorastenci, môžete ako dôchodcovia! – Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 626 (Idunk) zo 4. januára: Zdanlivé hry 1...D:e5+, J:e5 2.J:e5+, b8J+ sa po úvodníku 1.Kd3 (s hrozbou, napr. po 1...Jb8 2.Jd4+ c:d4 3.Sb5 mat) recipročne zamenia: 1...D:e5 2.b8J+ J:b8 3.J:e5 mat, 1...J:e5+ 2.J:e5+ D:e5 3.b8J mat. Ide o "poľskú" tému z I. svetovej súťaže v kompozičnom šachu, pričom všetky maty (včítane hrozbového) sú modelové. – Knižné ceny vyhrávajú: žiak Milan Beleš, ul. SNP bl. 27/c, 990 01 Veľký Krtíš, Miloš Kapusta, 038 53 Turany 631 a Jaroslav Šimko, I. DM, ČA 48, 034 01 Ružomberok.

* Denník Hlas ľudu vypísal na rok 1974 už svoj šiesty otvorený medzinárodný turnaj v skladaní šachových úloh, a to pre ortodoxné dvojťažky so zámenou obranných motívov v ľubovoľnej forme. Problémy treba posielať na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese (posledný termín je 30.11.1974). V súťaži budú udelené štyri ceny (300, 200, 150 a 100 Kčs) a ďalšie odmeny. Rozhodcom je Juraj Brabec (Bratislava).

* Ján Jančich z Kolačna, okr. Topoľčany, nám napísal o činnosti šachového krúžku pri MO ZČSSP v ich obci. 14 členov krúžku (medzi nimi aj žiaci) hrá už II. ročník zimného turnaja a niektorí z členov, či už samostatne, alebo spoločne, riešia problémy z našej rubriky. Podľa názoru J. Jančicha by sme mali v rubrike uverejňovať aj materiály o základoch a pravidlách šachu. Čo na to iní čitatelia?


Vzad <<  >> Vpred