Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.2.1974)


 

Problém č. 638 – originál

Milan Šeliga, Svit

Mat 2. ťahom


Problém č. 639 – originál

Alexander Fica, Praha a

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 638: biely Kf3 Dd8 Va4 Vd3 Sa3 Sa8 Je3 Jf8 Pf2 (9 kameňov), čierny Ke5 Dh8 Vc7 Vd1 Sa1 Jb7 Pb6 d4 f5 f7 h7 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 639: b. Kf2 Vc1 Sb5 Se5 Jc5 Jc6 (6), č. Kd5 Jb6 Pa4 a5 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...d:e3, Df6, Jd6 2.V:e3, Dd5, D(S):d6 mat, ktoré sa po úvodníku zamenia. V trojťažke možno objaviť predĺženú obranu a antiduál. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 627 (Šusták) z 11. januára: 1.Jd4 hrozí 2.De2 mat, 1...K:d2, Kc4, D:d2, Dd1 2.De3, Db5, Dg6, De3 mat. Navyše úloha obsahuje "náhodnú" zdanlivú hru 1...D:d2 2.Jc5 mat – škoda, že nevyšla aj ďalšia 1...Kc4 2.De2 mat (?).

Riešenie problému č. 628 (Opalek) z 11. januára: Zvodnosť 1.Kc2? hrozí 2.Sc3 mat, vyvrátenie 1...Je5!, podobne 1.Sf1? hrozí 2.Jc2 mat, 1...Je3! a 1.Je4? hrozí 2.Dc5 mat, 1...Jd3! V riešení sa vyvrátenia stanú obranami a hrozby matmi: 1.Vc8 hrozí 2.Vc4 mat, 1...Je5, Je3, Jd3 2.Dc5, Sc3, Jc2 mat. Veľmi zaujímavý námet v jednej z najmodernejších tematických oblastí dvojťažiek.

Knižné ceny za č. 627 a 628 vyhrávajú: Mikuláš Förster, Záhradná 3, 902 01 Pezinok, Miroslav Svítek, 906 17 Turá Lúka 612 a Peter Šamoj (11-ročný), Leninova 1103/B7, 017 01 Považská Bystrica.

* Číslo 11-12/1973 Slovenského šachového bulletinu obsahuje správy z ČSSR a zo sveta, vybrané partie a medzi iným aj pekne komentované vypísanie nášho štúdiového turnaja pre slovenských autorov. Žiaľ, týmto číslom prestáva bulletin vychádzať a je zatiaľ otázka, čo ho v budúcnosti nahradí.

* V našom "patovom seriáli" dnes pokračujeme záverom partie Krantheim – Treger. V postavení b. Kh4 Dg5 Se3 Pg3 h5 (5), č. Kh7 Df7 Pg7 (3) biely zahral ešte nie zlé 1.Dg6+, rátajúc s výmenou dám. Výhra bola celkom jasná, preto sa ani nepodivil odpovedi čierneho 1...Kh8 a zahral "prirodzené" 2.D:f7 očakávajúc zrejme ruku súpera na znak vzdania. V skutočnosti však zahral ťah "s dvoma otáznikmi", po ktorom ho čierny šokoval: 2...g5+! 3.Kh3 g4+! – a je jedno, či pešiaka berie alebo nie. Nasleduje pat!

* Ďalšia schôdza bratislavského krúžku kompozičného šachu je v utorok 26. februára o 18 hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Ostredkoch.


Vzad <<  >> Vpred