Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.3.1974)


Problém č. 640 – originál

Gorazd Kollárik, Leopoldov

Mat 2. ťahom


Problém č. 641 – originál

Štefan Vincze, Švermovo

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 640: biely Kb7 Df8 Va8 Ja2 Jf3 Pc5 d3 e5 (8 kameňov), čierny Kd5 Va1 Sb3 Sb8 Pc7 d4 d6 e6 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 641: b. Kh6 Da7 Vc6 Vd1 Sa1 Sa6 Ja5 Jd7 Pb6 d2 f2 f3 (12), č. Kd4 Db2 Sb7 Sg1 Ja8 Jf1 Pa3 a4 d5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Kto chce dnes skladať dobré dvojťažky, musí sa takmer nevyhnutne oboznámiť so zámenou hier. Autorom dnešných dvojťažiek sa podarilo vytvoriť pekné príklady na túto zaujímavú tému: v č. 640 sú dve zdanlivé hry 1...d:c5, d:e5 2.Dd8, Jb4 mat a v č. 641 päť: 1...J:b6, Jc7, a2, J:d2, Je3 2.D:b6, b:c7, S:b2, V:d2, d:e3 mat. Rozdiel však nie je len v počte, ale aj v druhu zámeny: kým u Kollárika vyjdú v riešení iné maty po tých istých obranách (zámena matov), u Vinczeho sa zamení všetko (voľná zámena). Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 629 (Kotěšovec) z 18. januára: Zdanlivé hry 1...d5, S:b4, c3 2.De7, Dc7, Jd3 mat, zvodnosť 1.Dg8? hrozí 2.D,V:c4 mat, 1...d5, S:b4 2.Df8, Dc8 mat, ale 1...K:b4!, riešenie 1.Dd3 hrozí 2.D,V:c4 mat, 1...d5, S:b4, c:d3 2.Se7, Sd4, J:d3 mat a navyše 1...V:b4, K:b4 2.Dd5, D:a3 mat. Trojfázová zámena dvoch matov doplnená o jednu zámenu obrany (s matom Jd3). Na začiatočníka veľmi pekná úloha.

Knižné ceny vyhrávajú: Dušan Bruncko, Tyršova 2/47, 034 01 Ružomberok, Imrich Kullák (žiak 7. triedy), Švermova D/5, 943 01 Štúrovo a Ignác Štvrtecký, 908 45 Gbely 792.

Problém č. 571 (Kollárik) z 23. marca 1973 opravuje autor vynechaním Ja2, Pa6, c2, e3, f3 – riešenie sa prakticky nezmenilo.

* Ani najslávnejších šachistov občas neobíde patový šok. Jeden z kandidátov na titul majstra sveta v minulom storočí, veľký ruský šachista Michail Ivanovič Čigorin (1850-1908) sa dostal v partii proti rovnako vynikajúcemu rakúskemu veľmajstrovi Karlovi Schlechterovi (1874-1918) do vyhranej pozície: b. Ka5 Dd4 Pa4 b5 f5 h4 (6), č. Kb8 De7 Pf6 f7 h5 (5). Čierny (Schlechter) na ťahu urobil ešte pokus 1...Dc7+ a po odpovedi 2.b6 by sa bol asi ihneď vzdal. Čigorin však zahral rýchlo "prirodzené" 2.Db6+??, rátajúc s výmenou dám. Namiesto 2...D:b6+ však prišlo 2...Ka8!! 3.Ka6 Dc8+ 4.Ka5 Dc7! a biely sa nedokáže vyhnúť opakovaniu pozície, alebo patu 5.D:c7.


Vzad <<  >> Vpred