Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.3.1973)


Problém č. 570 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 571 – originál

Gorazd Kollárik, Leopoldov

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 570 biely Ka4 Sc7 Jc4 Jf6 Pc3 d3 d5 (7 kameňov), čierny Kc5 Sf3 Sf8 Jc6 Jd8 Pa7 b3 b4 d4 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 571 b. Kg6 Df8 Vh4 Se7 Sf7 Jc1 Jg5 Pf6 (8), č. Ke5 Va4 Vd3 Sa3 Sc6 Ja2 Jb4 Pa6 b5 c2 c3 d6 d7 e3 f3 (15), biely začne a dá mat druhým ťahom. Dnes vítame v našej rubrike ďalších dvoch nových autorov. Prvého z nich študenta na Elektrotechnickej fakulte SVŠT – možno pokladať za prvého "odchovanca" bratislavského krúžku kompozičného šachu. Druhý, taktiež študent SVŠT v Bratislave, mal svoju prvotinu uverejnenú v Šachovom umení r. 1969. – Riešenie obidvoch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 801 00 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 564 (Šeliga) zo 16. februára: 1.Ja7 hrozí 2.Sd7 mat, 1...Jb7, Sc8, Sf7, Jd6, Je7 2.J5c6, J7c6, S:f7, D:d6, Df4 mat. Batériové maty, blokovania polí, antiduál po obranách jazdcom – napriek nie najlepšiemu úvodníku na začiatočníka veľmi dobrý výkon. Pravda, treba povedať, že nešlo o prvotinu: ako nás upozornil L. Kočík, autor mal uverejnený problém už 19.1.1973 vo Východoslovenských novinách.

* V rámci "šachovej vlny", ktorá zachvátila svet po zápase Fischer – Spasskij, sa začali o šach zaujímať aj také inštitúcie, ktoré mu dosiaľ venovali minimálnu pozornosť. Medzi iným na českom prvom televíznom programe je od 14. februára každú stredu o 17,30 hod. relácia Škola šachu, ktorú vedie známy komentátor M. Filip. Kedy sa dočkáme niečoho podobného na Slovensku?


Vzad <<  >> Vpred