Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.3.1973)


Problém č. 572 – originál

Ernest Ackerman, Michalovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 573 – originál

Ján Kročian, Myjava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 572 biely Kg3 Dh2 Vc1 Vd3 Sa3 Sb1 Jd7 Pa4 a5 b6 e6 g2 (12 kameňov), čierny Kc6 Da7 Vc3 Sa1 Jg6 Pa6 b7 e7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 573 b. Kf2 Dc1 Vd2 Vh5 (4), č. Ke4 Df8 Va4 Jc6 Pb3 b7 e7 f3 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka má zvodnosť 1.Sa2? – pri porovnaní s riešením sa objaví zámena obranných motívov v troch variantoch. Č. 573 obsahuje zdanlivé hry po 1...Kf4, Df4, zvodnosť a riešenie – vcelku trojfázovú zámenu dvoch matov. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 801 00 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 565 (Labai) z 23. februára: Zvodnosť 1.V5d4? vedie k variantom 1...Va6, Va7, Va8 2.Vc6, Vc7, Vc8 a 3.Sb3 mat, viazne však na 1...b:c4! Riešenie je analogické: 1.Vcd4 Va6, Va7, Va8 2.Vd6, Vd7, Vd8 a 3.Sb3 mat. Aj keď v podstate veľmi jednoduchá, predsa chutná trojťažka na tému poloobrán.

* Z poslednej schôdze predsedníctva Sekcie kompozičného šachu ČSŠZ sú najzaujímavejšie dve rozhodnutia: a) V preboroch ČSSR sa prejde opäť na dvojročný cyklus; b) Bola vypísaná súťaž ČSŠZ v skladaní dvojťažiek (rozhodca J. Brabec), trojťažiek (K. Mlynka), štúdii (B. A. Sacharov) a exodvojťažiek na ortodoxnej šachovnici (B. Formánek). Problémy treba posielať do 21.12.1973 na adresu Josef Volf, Na výšinách 6, 460 05 Liberec.

* Boli by sme radi, keby sa nám prihlásili tí čitatelia, ktorým sú známe presné pravidlá tzv. štvoršachu, t. j. šachu pre štyri osoby s použitím 64 kameňov.


Vzad <<  >> Vpred