Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.5.1973)


Problém č. 580 – originál

Ignác Motošický, Kotešová

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 581 – originál

Ladislav Kočík, Košice

Mat 4. ťahomKontrolná notácia diagramov: 580 biely Kc3 Dc8 Sa3 Sa4 Jb4 Pe3 (6 kameňov), čierny Kd6 Vg6 Jc6 Pe5 f7 g3 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 581 biely Kh1 Vd6 Sh6 Je3 Pe2 (5 kameňov), čierny Ke4 Pb6 d7 e5 g6 (5 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Ďalší nový autor vstupuje do skladateľskej "arény" peknou dvojťažkou na "tému voľných polí". V jednoduchej štvorťažke ide o vytempovanie čierneho pešiaka. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Je to predposledná dvojica problémov do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 572 (Ackerman) z 30. marca: Zvodnosť 1.Sa2? hrozí 2.Sd5 mat, ale 1...D:b6!, preto 1.Kg4 hrozí 2.Dc7 mat a v obidvoch fázach varianty 1...Db8, Jf4, Vc4 2.J:b8, Je5, V:c4 mat, ale s cyklickou zámenou obranných motívov (šach, napadnutie – napadnutie, prerušenie – prerušenie, šach). Úloha, ktorá je ďalším dôkazom stále sa zväčšujúceho ohlasu na "slovenskú" tematiku.

Riešenie problému č. 573 (Kročian) z 30. marca: Zdanlivé hry 1...Kf4, Df4 2.Vd4, Db1 mat, zvodnosť 1.Dc5? hrozí 2.De3 mat, 1...Kf4, Df4 2.Vh4, Dd5 mat, ale 1...Vd4!, riešenie 1.Dc3 hrozí 2.De3 mat, 1...Kf4, Df4 2.D:f3, Dd3 mat. Veľmi dobrá a elegantná dvojťažka na tému Z-32-26 – skutočne príjemné prekvapenie od autora, s ktorého menom sme sa stretli prvý raz už pred 25 rokmi. Dúfame, že neostane len pri tejto úlohe!


Vzad <<  >> Vpred