Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.2.1973)


Problém č. 565 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ke4 Vc4 Vd5 Sg8 Pa2 b4 (6 kameňov), čierny Ka4 Va5 Pa3 b5 (4 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Úloha má zvodnosť 1.V5d4?, ktorej varianty zaujímavo súvisia so skutočnými variantmi po úvodníku. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 801 00 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 557 (Dombrovskis) z 5. januára: 1.Jc5 tempo 1...Sa4~ 2.D:b3 mat (po ťahu S sa berie V), 1...Vb3~ 2.S:c3 mat (V-J), 1...Jc3~ 2.V:a4 mat (J-S), 1...d:c5 2.S:c5 mat (po braní J matuje S), 1...e:d4 2.V:d4 mat (S-V), 1...e:d3 2.J:d3 mat (V-J). – Knižné ceny vyhrávajú František Džuppa, Hollého 14, Michalovce, Vendelín Úradník, Tekovská 2B, Levice a Samo Zamboy, Dlhá 591/6-14, 971 01 Prievidza.

Pravda 1971-1972. V našom dvojročnom skladateľskom turnaji konkuruje spolu 81 problémov, z toho 53 dvojťažiek, 24 trojťažiek, 3 mnohoťažky a 1 žartovný problém. Z dvojťažiek (ktoré rozhoduje J. Valuška) očakávame ešte opravy problémov č. 432 (Bista), 438 (Hlinka) a 491 (Ackerman), z oddelenia ostatných problémov (rozhodca B. Formánek) nedošli zatiaľ opravy skladieb č. 429 (Michalko), 463 (Michalko) a 478 (Gaško). Na súťaži sa zúčastňuje aj oprava trojťažky č. 404 (Labai) zo 4. decembra 1970, ktorú sme uverejnili v rubrike z 22. decembra 1972; úprava problému č. 366 (Fica) z tej istej rubriky nebude konkurovať, pretože v korektnej forme sa zúčastnila na predchádzajúcej súťaži 1969-70. Výsledok turnaja uverejníme v letných mesiacoch.

* V oddelení exoproblémov preboru ČSSR v kompozičnom šachu 1969-1971 je tento predbežný výsledok: V. Buňka 106 bodov, J. Kozinka 60, B. Formánek 53, J. Brabec 45, Z. Mašek 39, ďalej A. Ančin, J. Šutara, K. Mlynka, J. Bystroň, L. Kočík, J. Papoušek, A. Pituk, O. Strýček. Rozhodcami boli S. Zlatič a Z. Hernitz (Juhoslávia).

* Redakcia Hlasu ľudu vypísala na r. 1973 už svoj piaty medzinárodný turnaj v skladaní šachových úloh – tentoraz sú prípustné len dvojťažky, v ktorých nie je viac ako 10 kameňov (bielych a čiernych spolu.) Problémy treba posielať na adresu redakcie Hlasu ľudu, Žabotova 6 č. d. 7, 801 00 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese (posledný termín je 31.10.1973.) Jeden autor môže poslať najviac dve skladby. V súťaži budú udelené tri ceny (200, 150 a 100 Kčs) a ďalšie vyznamenania. Rozhodcom je Miklos Locker (Mukačevo, ZSSR).


* * *

* Na prebore ZSSR 1972 v praktickom šachu sa dostal veľmajster Tal opäť do výbornej formy. Zohral medziiným aj túto partiu:


Sicílska obrana

Biely: Tal               Čierny: Muchin

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sc4 e6 7.Sb3 b5 8.0-0 Sb7 9.Ve1 Jbd7 10.Sg5 Jc5? 11.Sd5! b4 12.S:b7 J:b7 13.Jd5! e:d5 14.e:d5+ Kd7 15.c3 b3 16.D:b3 Jc5 17.Dc4 Dc8 18.Jc6 h6 19.S:f6 g:f6 20.Ve3 Kc7 21.b4 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred