Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.2.1973)


Problém č. 564 – originál

Milan Šeliga, Svit

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh8 Df8 Se8 Ja5 Jc8 Pb6 (6 kameňov), čierny Kb8 Va8 Se6 Jc5 Jf5 Pg7 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 801 00 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.


K dnešnému problému

Prvá skladba do nášho dvojročného turnaja je zároveň autorovou prvotinou – už dvadsiatou druhou v našej rubrike. Ďalší riešitelia by ju mali považovať za "výzvu do boja" a pokúsiť sa taktiež o vlastnú skladbu. Všetkým začínajúcim autorom pomôžeme literatúrou aj konkrétnymi radami. Každý, kto prejaví záujem, obdrží brožúrku, s návodom na skladanie dvojťažiek a ak nám pošle svoj prvý pokus o skladbu, dozvie sa z listu, či postupoval správne, kde urobil chyby a akým spôsobom má svoj problém zlepšiť. Napokon všetky skladby začínajúcich autorov osobitne vyhodnotia rozhodcovia našich súťaží a najlepšie problémy získajú ceny.

Dnešný problém je však v istom zmysle aj "historický". Ide totiž o prvý originál v československej tlači, ktorého korektnosť skúšal samočinný počítač. Je to zásluha Michala Valáška, vedúceho oddelenia prevádzky počítača vo Výskumnom výpočtovom stredisku z Bratislavy, ktorý vypracoval program na riešenie priamych matových úloh a umožnil nám preskúšať celý rad originálov pre našu rubriku. Počítač CDC 3300 rieši podľa tohto programu dvojťažky v priemere za niečo viac ako 2 minúty. Na trojťažky je síce zatiaľ príliš pomalý (v priemere okolo 1 hodiny), ale sú predpoklady pre značné urýchlenie práce, takže nie je vylúčené, že časom sa budú takýmto spôsobom skúšať aj štvorťažky. Pracuje sa už aj na programe pre pomocné maty, a čo je zvlášť zaujímavé, veľmi jednoducho možno do programu zahrnúť aj skladby s rozličnými exokameňmi. Našich riešiteľov však bude zaujímať predovšetkým, že počítač nájde všetky úvodníky vedúce k cieľu. Ak počítaču veríte, potom úloha je riešiteľná a má len jedno riešenie. Program však nezahrňuje hľadanie duálov, ani z hľadiska počítača mimoriadne ťažkú otázku legálnosti pozície. Počítač teda riešiteľom výdatne pomôže a stane sa pre nich "silnou konkurenciou", ale dokonale ich zatiaľ nenahradí. A nikdy ich nenahradí v jednom: v pôžitku z krásy šachovej skladby. Ten riešitelia nikdy nestratia. Počítač iba počíta a píše, ale riešiteľ sa navyše teší...

Riešenie problému č. 556 (Sivák) z 29. decembra m. r.: V prvom ťahu sa biely Ph7 premiestni na h8 a premení sa na čierneho jazdca! To je ten starý žart. Vážnym obsahom sú dva varianty s modelovými matmi: 1...Jf7 2.Sf5 mat, 1...Kh7 2.Jf8 mat. – Knižné ceny vyhrávajú: Štefan Blunár, VG-SNP/3, Banská Bystrica, Michal Méri, OSP, 929 01 Dunajská Streda a Anna Rapaičová, Inovecká 17-30, Trenčín.


Vzad <<  >> Vpred