Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.12.1972)


Problém č. 556 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Mat 2. ťahom, žartovný problémKontrolná notácia: biely Kf4 Vh1 Se6 Jd7 Ph6 h7 (6 kameňov), čierny Kg6 (1 kameň), biely začne a dá mat druhým ťahom. Aj starý vtip možno z času na čas zopakovať, aby sa zasmiala nová generácia, alebo pre osvieženie pamäti. A že vtipy mávajú často vážny obsah, dokazuje taktiež dnešná dvojťažka s dvoma modelovými matmi. Jej riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

* Kým s dnešným silvestrovským problémom sme sa oneskorili len trochu, na "riešenie" prípadu, uverejneného na Silvestra minulého roku,  si museli naši čitatelia počkať 53 týždňov. Treba povedať, že názor niekoľkých rozhodcov v praktickom šachu nebol celkom jednoznačný, ale duchu súčasných pravidiel najlepšie zodpovedá toto riešenie: Čierny nedokončil svoj ťah (uskutočnil len jeho prvú časť), preto bieleho počínanie (výmena Pf1 na dámu) nemožno pokladať za riadne dotknutie kameňa. Čierny teda nemal právo požadovať branie kameňa na f1, ale najprv mal dokončiť premenu. Ak sa chcel potom vzdať, mal to vyhlásiť – podľa pravidiel samotné podanie ruky nestačí.


Zo šachového humoru

– Prečo neťaháte?

– Lebo vy ste na ťahu.

– A to ste mi nemohli povedať už včera?


* * *

– V šachu mám len tri slabiny: otvorenie, strednú hru a koncovku.

– To teda ja len jednu: otvorenie. Žiaľ, k strednej hre som sa ešte nedostal.


* * *

Nemecký majster Karl začínal partiu zásadne ťahom 1.c4. Na istom menšom turnaji raz zasadol za šachovnicu a chytil pešiaka c – ale pešiak sa nepohol, ostal na mieste. Priatelia mu ho prilepili k šachovnici...


* * *

Po piatich hodinách úporného boja sa partia dohrávala na druhý deň. Pred dohrávaním prišiel hráč za rozhodcom a spýtal sa ho: "Prosím vás, ukážte mi môjho súpera. Nemám ani predstavu, ako vyzerá."


* * *

Alechin sedel v kaviarni a pozeral na partiu pri susednom stole. Jeden z fanúšikov sa k nemu po čase obrátil a spýtal sa ho, či by si s ním nechcel zahrať. Majster sveta súhlasil, ale navrhol, že mu dá vežu "fór". "Dovoľte," povedal urazene šachista, "však ma predsa vôbec nepoznáte!" "Práve preto," – znela Alechinova odpoveď.


* * *

Tragédia šachistu: vymotajúc sa z časovej tiesne, dostal sa do nevýhody z ťahu.


Vzad <<  >> Vpred