Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.12.1972)


Problém č. 554 – originál

V. Ressler, Michalovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 555 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 554 biely Kh7 Df6 Vc1 Vf7 Sg3 Sh5 Je1 Jf5 Pe5 e7 f2 h3 h6 (13 kameňov), čierny Ke4 Vd2 Vh4 Sb8 Jb2 Pc5 e2 g4 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 555 b. Ka6 Dc3 Vb4 Se8 Sh2 Ja4 Pb7 d6 e4 f6 h4 (11), č. Ke6 Vc1 Vh6 Se7 Ja7 Pb6 d5 f5 f7 g3 h5 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Na záver našej dvojročnej skladateľskej súťaže uverejňujeme dve úlohy so zámenou hier. Dvojťažka má zdanlivé varianty 1...g:h3 2.Sf3 mat, 1...Jd3 2.Dc6 mat a trojťažka 1...S:d6 2.e:d5+ K:d5 3.S:f7 mat, 1...Vg6 2.e:f5+ K:f5 3.Sd7 mat (2...K:d6 3.b8D mat) – aká zámena sa ukáže po úvodníku? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľná Pravda, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 544 (Hlinka) z 10. novembra: 1.De3 tempo, 1...Sb7 (Sb6) 2.c4+ b:c4 3.Jb4 mat, 1...Sc6 (Vd7) 2.Jb4+ c:b4 3.c4 mat, 1...Vb7 2.Df3+ K:e5 3.D:f5 mat, 1...Vb6 2.Je7+ V:e7 3.D:c5 mat, 1...J:e5 2.Dd4+ c:d4 3.Vd6 mat, 1...Jb1~ 2.c4+ atď. Veľmi pekná strategická trojťažka s kombináciou témy Grimshaw a poloväzby. – Knižné ceny vyhrávajú Milan Chovančák, Tomášov 108, okr. Bratislava-vidiek, Ján Miartuš, Levice, Nám. hrdinov 18 a Ladislav Pomahač, Brno 2, VAA7 520/CH.

Problém č. 366 (Fica) z 12. júna 1970 opravuje autor takto: b. Kg7 Dg1 Ve6 Sa6 Jd4 (5), č. Kd5 Sh1 Jb1 Pb6 c6 d6 h4 (7), mat 3. ťahom, 1.J:c6 atď.

Problém č. 404 (Labai) z 4. decembra 1970 opravuje autor takto: b. Ka1 Df3 Vc3 Jc4 Jc7 Pb2 b4 (7), č. Kd4 Dg5 Sb1 Sh8 Pa2 a4 a6 d5 d6 f4 f7 (11), mat 3. ťahom, zd. 1...De5 2.Ja5, 1.Vc2 atď.

Problémy č. 366 a 404 boli vylúčené z nášho turnaja 1969-70 pre nekorektnosti. V opravenej forme budú konkurovať v turnaji 1971-72. Riešiteľov prosíme o ich preskúšanie.


Vzad <<  >> Vpred