Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.6.1970)


Problém č. 365 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 366 – originál

Alexander Fica, Horná Kráľová

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 365 biely Kg8 Dh7 Vg6 Vh6 Sa4 Sd4 Jc6 Jf5 Pa5 c2 d5 (11 kameňov), čierny Kc4 Vh3 Sh2 Jd1 Je1 Pa7 b5 f4 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 366 b. Kg7 Dg1 Ve6 Sa6 Jd4 (5), č. Kd5 Sh1 Pb6 c6 d6 h6 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dnešnými problémami ukončujeme dlhodobú riešiteľskú súťaž o 25 cien. Ich riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Vo dvojťažke si treba všimnúť zvodnosti 1.De7? a 1.Db7?.

Riešenie problému č. 357 (Šutara) z 8. mája: Zvodnosť 1.Da6? tempo 1...Jf5~, Jf:d4 2.Se7, S:d4 mat, ale 1...Jd6!, 1.d5? tempo 1...Jc6~, Je5 2.Sd4, Se7 mat, 1...Ke5!, 1.Df3 tempo 1...Jc6~, Jc:d4 2.S:d4 mat. Zaujímavá dvojťažka, s trojfázovou zámenou hier vo forme predĺžených obrán.

Riešenie problému č. 358 (Tonkovič) z 8. mája: Intencia 1.Sd7 s hrozbou 2.Da4 a variantmi 1...J:b2, Kd6 2.Dc3+, Dd3+ viazne na 1...J:b6 2.Se6+ Jd5!, ako aj 1...Vc6!. Za udanie neriešiteľnosti dávame 1 bod, objavenie intencie hodnotíme 3 bodmi.


Ako vznikla Caissa

Meno šachovej bohyne je známe asi všetkým šachistom. Sotva však vedia, že Caissa pochádza z Anglicka. Známy šachový historik Sir William Jones (autor štúdie On the Indian game of Chess z r. 1790) napísal ešte r. 1763 a uverejnil r. 1772 v Oxforde zbierku Poems a v nej báseň Caissa. Takto pomenoval dryadu (lesnú vílu), ktorú zláka šachová hra natoľko, že sa stane jej propagátorkou a najvyššou božskou ochrankyňou. Mimochodom, podľa zvyklostí v latinčine sa Caissa píše s dvojbodkovým ï, aby sa zdôraznila výslovnosť tohto písmena (kajsa a nie késa). Tak teda o dva roky oslávime 200. výročie narodenia šachovej bohyne – isté však je, že Caissa bude žiť ešte ohromne dlho.


Vzad <<  >> Vpred