Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.6.1970)


Problém č. 364 – The Problemist 1968

V. Čepižnyj, J. Gordian a V. Meľničenko

Mat 3. ťahom

a) diagram b) Pb2 na c2Kontrolná notácia: biely Kg2 Sc4 Sd2 Jb7 Jd4 Pb2 (c2) b3 c5 d5 e5 f4 (11 kameňov), čierny Ke4 Pb4 c7 e7 (4 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom – v oboch pozíciách. – Týždeň pred koncom našej dlhodobej riešiteľskej súťaže uverejňujeme zaujímavú novostrategickú trojťažku trojice sovietskych šachových skladateľov. Jej obsah pochopí iste každý, kto porovná odpovede bieleho na obrany 1...c6 a 1...e6 vo dvoch zdanlivo len nepatrne odlišných pozíciách. Za riešenie každého z dvojníkov dáme 2 body, pokiaľ ho pošlete do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 354 (Štúň) z 24. apríla: Intencia po úvodných uverejnených ťahoch bola 5...Kd1 6.Kb2 d3 7.Se3 d4 8.Sf2 Kd2 9.Jh2 Kd1 10.Jhf1 d2 11.Kb1 d3 12.Je3 mat, úloha má však niekoľko závažných duálov. Predovšetkým možno hrať aj 9.Je5 10.Jc4 atď., po 7...d4 vychádza okrem toho veľmi zaujímavé pokračovanie 8.Jf2+ Ke1 9.J:d3+ Kd1 10.Jf2+ Ke1 11.Kc1 d:e3 12.Jd3 mat (ktoré by sa asi najlepšie hodilo za intenciu), pričom však k cieľu v tomto duchu vedú rozličné poradia ťahov a napokon rieši aj 3.Se1 d5 4.Sf2 Kd2 5.Kb2 Kd3 6.Je5+ Kd2 7.S:d4 Ke1 8.Jd3+ Kd1 9.Se3 d4 10.Jf2+ Ke1 11.Kc2 12.Jd3 mat (a podobne po odbočeniach). Okrem 5 bodov za intenciu bolo možné získať 3 body za duály. Plný počet dosiahol len M. Sečkár, po 7 bodov sme pripísali J. Sklenárovi a M. Urbancovi, 6 bodov má 14 ďalších riešiteľov. Riešenie je niekedy ťažký chlebík!

Riešenie problému č. 355 (Ellerman) z 30. apríla: 1.Kd7, 1.Jbd7, 1.Jfd7, 1.Sd7, 1.Sd6 a po 1...K:d2 mat za každým návratom figúry na pôvodné miesto. Chutný a neopakovateľný nápad.

Riešenie problému č. 356 (Ceriani) z 30. apríla: Jediný posledný ťah mohol byť Kg8:Dh8 s predchádzajúcim Dh8+. Kg8:Sh8 nie je možné, lebo jeden zo strelcov by bol musel vzniknúť premenou, ale ani jeden pešiak nechýba, g7-g6 nepripúšťa poloha bieleho kráľa, Kg7:Vh8, alebo Kg7-h8 vedie priamo k retropatu (čierny nemá nijaký spätný ťah) atď. Jednoduchá úloha, vhodná ako prvý krok pre vzbudenie záujmu o retroanalýzu.

* Československý šachový zväz vydal začiatkom tohto roku zoznam majstrov športu v praktickom šachu. Sú v ňom dve ženy (Eretová a Malypetrová) a 19 mužov (Alster, Augustín, Blatný, Filip, Hort, Janata, Jankovec, Jansa, Kaválek, J. Kozma, Kupka, Maršálek, Nowak, L. Pachman, Pithart, Smejkal, Trapl, Ujtelky a Zíta). Ale poznamenávame, že ide o platnú výkonnostnú triedu. Držiteľov čestného titulu majster športu je viac. V kompozičnom šachu pojem výkonnostná trieda nemá praktické odôvodnenie a udeľujú sa len čestné tituly. Ich držiteľmi sú nateraz siedmi šachisti (Brabec, Fritz, Lačný, Mandler, Mikan, V. Pachman a Pituk). Pomer majstrov športu žijúcich v ČSR a SSR je 17:2 v praktickom šachu a 4:3 v šachu kompozičnom.


Vzad <<  >> Vpred