Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.4.1970)


Problém č. 354 – originál

Jaroslav Štúň, Humenné

Mat 12. ťahomKontrolná notácia: biely Kb3 Sa5 Jg3 Jg4 Pb6 g5 (6 kameňov), čierny Kd4 Pb7 d5 d6 g6 g7 (6 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr dvanástym ťahom. Začiatok riešenia je tento: 1.Sb4 Kd3 2.Sc3 d4 3.Sb4 d5 4.Sd6 Kd2 5.Sf4+ – teraz po 5...Ke1 možno dať mat ôsmym ťahom, otázka však znie, ako pokračovať po 5...Kd1. Mat dvanástym ťahom vychádza po najlepšej obrane čierneho 7...d4. Za správne riešenie udelíme v súťaži 5 bodov, ak ho pošlete do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 345 (Sklenár) z 13. marca: Intencia bola 1.Je3+ Ke1 2.J:c2+ Kd1 3.Je3+ Ke1 4.Jg2+ Kf1 5.Jg3+ Kg1 6.Dd1+ f1 7.D:f1 mat, 4...Kd1 5.Jd4+ Kc1 6.D:c3+ Kd1 7.Dc2 mat, ale ak hrá čierny 5...g:f3!, biely už nemôže úspešne pokračovať, takže úloha je neriešiteľná. Dúfame, že autorovi sa podarí túto nekorektnosť odstrániť. Kto z riešiteľov uviedol správne intenciu (3.Je3+ atď.), dostáva 4 body, za objavenie neriešiteľnosti bolo možné získať bod navyše. Oprava.

Riešenie problému č. 346 (Lačný) z 20. marca: 1.Jc3 hrozí 2.h8D mat, 1...S:h7, S:c3, V:e4, Dc3 2.Dc5, Dd6, J:c2, Vd6 mat, teda cyklická zámena matov (Lačného téma) v štyroch variantoch (so zreteľom na zdanlivé hry 1...S:h7, Sc3, V:e4, De3 2.J:c2, Dc5, Vd6, Dd6 mat). Po prvej úlohe na túto tému (taktiež od Lačného) z r. 1955 je to druhá úloha so spracovaním témy v klasickej forme zdanlivých a skutočných hier.


* * *

V 32. ročníku turnaja v holandskom meste Wijk aan Zee, ktorý sa hral v januári t. r., zvíťazil sovietsky veľmajster Tajmanov s náskokom 2,5 bodu pred naším Hortom. Prekvapujúco dobre sa držal dosiaľ málo známy Juhoslovan Kurajica, ktorý skončil na 5. mieste, keď so štyrmi víťazstvami získal tri body. Uverejňujeme jeho víťaznú partiu s Hortom.


Sicílska obrana

Biely: Kurajica                Čierny: Hort

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.g4. Najostrejšie pokračovanie v danom variante. 6...h6 7.Vg1 Jc6 8.Se2 Se7 9.Se3 Sd7 10.h4! d5?! Tento ťah je v duchu starého pravidla, že na akciu na krídle treba odpovedať akciou v centre. Lepšie však asi bolo obozretné 10...g6, alebo 10...J:d4 11.S:d4 Sc6. 11.e:d5 J:d5 12.J:d5 e:d5 13.g5 h:g5 14.h:g5 Da5+? Správne bolo 14...Je5. 15.c3 0-0-0 16.J:c6 S:c6 17.Dd4! Čierny sa neočakávane dostal do ťažkého postavenia, pokiaľ ide o hrozby 18.D:a7, D:g7 a a4! 17...Sd6 18.a4 Sh2? 19.Sg4+ Kb8 20.Vh1. S hrozbou 21.V:h2. 20...Vde8 21.b4 Db6 22.Kd2! Vyhrávajúci ťah, pretože čierny nemá dobrú obranu proti hrozbám V:h2 a b5. 22...Se5 23.D:e5+ a čierny sa vzdal, lebo stráca figúru.


Vzad <<  >> Vpred