Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.4.1970)


 

Problém č. 355A. Ellerman

The Problemist 9.1969

Mat 2. ťahom, 5 riešení


Problém č. 356L. Ceriani

I. cena

TT Šahovski vjesnik 1950

Ktorý bol posledný ťah?Kontrolná notácia diagramov: 355 biely Ke8 Dd8 Vc5 Ve5 Sc7 Sc8 Jb8 Jf8 Pb6 c6 d2 e6 e7 f6 (14 kameňov), čierny Kd1 (1 kameň), biely začne a dá mat druhým ťahom – k cieľu vedie päť úvodníkov; 356 b. Kh8 Jf8 (2), č. Ke8 Ve7 Sd8 Pa7 b7 c7 d7 e6 f7 g6 h7 (11), treba určiť ťah, ktorým sa dospelo k danej pozícii. Komentáre k obidvom problémom nájdete nižšie. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu Pravdy, redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 347 (Nemček) z 27. marca: Zdanlivé hry 1...Se3, Se5, Je4 2.Dc4, D:e5, Dd3 mat, 1.Ve5 hrozí 2.Jf5 mat, 1...Se3, Se5, Je4 2.D:e3, D:f2, D:e4 mat. Dobre konštruovaná a sympatická zámena troch matov.


Odišli dvaja velikáni

Oneskorene sme dostali správu o smrti dvoch šachových skladateľov. 21. novembra 1969 zomrel v Buenos Aires vo veku 76 rokov slávny argentínsky dvojťažkár Arnoldo Ellerman. Od r. 1911 zložil vyše 5000 úloh, na turnajoch získal 115 prvých cien a vyše 1000 iných vyznamenaní. Časť jeho tvorby vyšla r. 1945 v knihe "1001 problemas". Ellerman bol taktiež jedným z prvých medzinárodných majstrov FIDE v kompozičnom šachu. – 8. októbra m. r. zomrel v Miláne 75-ročný Luigi Ceriani, jeden z najväčších znalcov retrográdnej analýzy, autor okolo 500 problémov a dvoch kníh "32 Personaggi e 1 Autore" (1955) a "La Genesi delle Posizioni" (1961). Aj keď u nás nebol veľmi známy (iste vzhľadom na náročnosť svojej tvorby), patril taktiež k najväčším šachovým skladateľom všetkých čias.

Z tvorby týchto autorov sme vybrali do dlhodobej riešiteľskej súťaže po jednom probléme. Ellerman uverejnil 2 mesiace pred smrťou jednoduchú, ale veľmi originálnu dvojťažku, ktorá ukazuje na jeho zmysel pre humor. Cerianiho retroproblémy sú mimoriadne ťažké, č. 356 je však výnimkou. Otázka znie, ktorý z jedenástich možných posledných ťahov (Kg8:Dh8, Kg8:Vh8, Kg8:Sh8, Kg8:Jh8, Kg8-h8, Kg7:Dh8, Kg7:Vh8, Kg7:Sh8, Kg7:Jh8, Kg7-h8, g7-g6) je správny. Je to jediný ťah, keďže ostatné vedú k pozíciám, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie. Za správne riešenia možno získať po 5 bodoch.


Vzad <<  >> Vpred