Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(27.3.1970)


Problém č. 347 – originál

Milan Nemček, Stankovany

Mat 2. ťahom


Problém č. 348 – originál

Jozef Kováčik, Kovarce

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 347 biely Kc2 De2 Vf5 Sg6 Je7 Pb3 (6 kameňov), čierny Kd4 Sf4 Jc7 Jf2 Pb7 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 348 b. Kb7 Dg1 Ve4 Se5 Sf7 Pb6 d5 g5 h3 (9), č. Kh8 Dh7 Vg7 Sa3 Ph4 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dvojťažka obsahuje 3 zdanlivé hry 1...Se3, Se5, Je4 2.Dc4, D:e5, Dd3 mat, trojťažka 3 modelové maty. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 336 (Durst) z 30. januára: 1.Sc4 hrozí 2.Df4 mat, 1...V:c4, Ve7, Sg3, (Sf2), Jh3 (Jf3), Dc1, Jg6 2.V:e5, Jc5, Jd2, De2, Dd3, Df5 mat.

Riešenie problému č. 337 (Bušík) z 30. januára: 1.Jb3 tempo 1...Kc4, Kc6, Ke5, Sd6~, Se5 2.Se6, D:d6, Df5, De6, Je3 mat. Pekne konštruovaná úloha s veľmi dobrým úvodníkom.

Knižné ceny za riešenia č. 336 a 337 vyhrávajú: Gabriel Jurčo, Slovenské Nové Mesto č. 3, okr. Trebišov, A. Lokaj, Košice, Tr. SNP 7/26, Daniel Poľan, Kežmarok, Nálepkova 4, Jaroslav Štúň, Humenné, Kukorelliho K-1 a Mária Vokálová, Prešov, Sabinovská 86.

* Veľký úspech dosiahol náš veľmajster Hort na mimoriadne silne obsadenom turnaji v Palma de Mallorca koncom minulého roka. Delí sa o 3. a 4. miesto s Korčným (ZSSR). Víťazom sa stal Larsen (Dánsko) o pol bodu pred Petrosianom (ZSSR). Až na piatom mieste skončil majster sveta Spasskij (ZSSR) a za ním mnohí ďalší významní šachisti, ako napr. Mecking, Panno, Najdorf, Szabó a Unzicker.

* Český šachový zväz vypísal Memoriál J. Moravca v skladbe trojťažiek (rozhodca I. Mikan) a miniatúrnych štúdií (A. Mandler). V oboch oddeleniach sú ceny 600, 400, 200 a 100 Kčs. Skladby treba posielať do 29. augusta t. r. na adresu Vladislav Buňka. Kutná Hora, Vrchlice 31.

Slovenským šachovým skladateľom pripomíname, že do 30. apríla t. r. majú poslať svoje skladby z rokov 1964-69 na Prebor Slovenska v kompozičnom šachu, a to vo dvoch exemplároch na adresu Ján Valuška, Zvolen, Gottwaldova 4.


Vzad <<  >> Vpred