Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.1.1970)


Problém č. 336 – originál

Peter Durst, Levoča

Mat 2. ťahom


Problém č. 337 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 336 biely Kh1 Df1 Ve8 Sb8 Se6 Jb3 Jg2 Pg4 (8 kameňov), čierny Ke4 Db1 Vc7 Se1 Sh7 Jg1 Jh8 Pd4 e5 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 337 b. Ka6 Dg6 Sa3 Sh3 Ja5 Jd1 (6), č. Kd5 Sd6 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 329 (Bušík) z 12. decembra 1969: Zvodnosť 1.Jg7? tempo 1...Kd5, d5 2.Sb7, Sf5 mat, ale 1...f5!, 1.Dg7 tempo 1...Kd5, d5, f5 2.Db7, Dg4, Dg4 mat, škoda len, že po 1...Kf5 ide duál 2.Jc5 aj Jg5 mat. Nie celkom bezvýznamná je aj zvodnosť 1.Da1? Kf5!.

Riešenie problému č. 330 (Valuška) z 12. decembra 1969: a) 1.f8D tempo 1...K:c6, Jd8~, Ke6, d5 2.De8, Dc8, Jc5, J:e5 mat, b) 1.b8D tempo 1...Kc6, Jd8~, K:e6, d5 2.J:e5, De8, Dc8, Jc5 mat (1...S:d4 2.V:d6 mat). Veľmi originálna dvojníková cyklická zámena štyroch matov s pomerne jednoduchou motiváciou a s úvodníkmi, ktoré sa nebudú každému páčiť. Ale aj tak ide o výborný výkon, dokazujúci, že Slovensko je v cyklických zámenách stále svetovou veľmocou.

Knižné ceny za riešenia č. 329 a 330 vyhrávajú: Dušan Ivan, Svit I/95, Rudolf Jankula, Horná Ves 45, okr. Prievidza, Andrej Novotný, Košice, Tomášikova 3, Štefan Rybár, Prievidza, Prednádražie 1963/28 a Juraj Žuža, Komárno, Sídlisko I, ul. Mládeže 18.


Rumunsko – Slovensko

druhý polčas 13:22

So značným oneskorením sme dostali predbežný výsledok z druhého oddelenia medzinárodného zápasu v kompozičnom šachu. Tému pomocných matov určili Rumuni a rozhodcom bol G. Hadži-Vaskov (Juhoslávia). Po vylúčení troch nekorektných a jednej netematickej úlohy na 1. mieste je spoločná skladba C. Opalka a B. Formánka, 3. a 4. miesto obsadili problémy J. Valušku a 6. J. Kozinku (rumunské skladby sú na 2., 5. a 7. mieste, posledné miesto je prázdne). Výsledok v tomto oddelení, ako aj celkový výsledok zápasu 46:25 v prospech Slovenska (aj keď je len predbežný) potvrdzuje výbornú, úroveň slovenského kompozičného šachu. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred