Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.1.1970)


Problém č. 335 – originál

Jaroslav Štúň, Humenné

Mat 5. ťahomKontrolná notácia: biely Ka7 Sa3 Sg2 Jb7 Jd8 Pb3 c3 d5 e2 (9 kameňov), čierny Kb5 Vg4 Vh4 Jg3 Pa6 c7 h5 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Jedna z prvých skladieb nového autora z východného Slovenska je príjemným prekvapením: zdá sa, že z neho môže vyrásť ďalší dobrý "logický mnohoťažkár". Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 328 (Hladík) z 5. decembra 1969: 1.Da2 hrozí 2.Je5+ K:e8 3.D:a8 mat, 1...Sd6 2.V:d6+ K:e8 3.Vd8 mat, 1...Jc7 2.V:e7+ K:c6 3.V:c7 mat (1...Sf6, S:e6+, K:e8 2.Da7+, D:e6+, V:e7+) atď. Tri modelové maty, pravda, množstvo braní nepôsobí veľmi dobrým dojmom.

Riešenie opravy problému č. 311 (Hladík) z 5. decembra 1969: 1.Da2 hrozí 2.Sf6+ Ke3 3.Jd5 mat, 1...f2 2.D:f2+ Ke5 3.d4 mat, 1...Sc6 2.Je6+ Ke5 3.d4 mat, 1...Jd2 2.D:d2 Ke5 3.d4 mat, 1...Ke5 2.Dd5+ K:f4 3.Dg5 mat. Z každej stránky veľmi dobrá a elegantná "česká" trojťažka.

Knižné ceny za riešenia uvedených dvoch problémov vyhrávajú: Július Janáč, Handlová, ul. 29. augusta 1/18, Ladislav Kočík, Košice, Vencová 54, Viliam Paulen, Spišská Nová Ves, Slovenská 51 a Jozef Ritzinger, Spišská Nová Ves, Slovenská 17.


ČSSR – Švédsko

Tému vo štvrtom oddelení zápasu určili Švédi: Pomocný mat 2. ťahom obsahujúci najmenej 2 riešenia (s 2 rozličnými úvodníkmi čierneho), pričom každé z riešení musí obsahovať túto kombináciu: Ten ťah, ktorým biely dáva mat, by bol matujúcim ťahom už v základnom postavení, keby tomu nebránil určitý prvok (napr. pôsobenie čierneho kameňa na matové pole, viazanie matujúceho kameňa, ústupové pole čierneho kráľa a pod.). V riešení sa tento zabraňujúci prvok odstráni, pritom však vznikne pokiaľ možno nový negatívny prvok. Jednotlivé tematické riešenia sa musia končiť rozličnými matujúcimi ťahmi a musia vyjadrovať rozličné matom zabraňujúce prvky. Nie sú prípustné pomocné maty vo forme "čierny na ťahu", úlohy s variantmi, dvojníky, ani duplexy. Príklad: b. Kd2 Se4 Jh4 Pd3 f4 g3 g5 (7), č. Kd4 Vd7 Sa2 Pc5 f5 g4 g6 (7), dve riešenia. Pokusy 1...Jf3 mat? 2.g:f3!, 1...J:f5 mat? 2.g:f5!, 1. riešenie 1.Vd5 Sf3 2.g:f3 (negatívny motív: biely strelec prestal napádať pole d5) J:f3 mat, 2. riešenie 1.Sd5 S:f5 2.g:f5 (rovnaký negatívny motív) J:f5 mat.

Na záver vypísania medzištátneho zápasu ČSSR – Švédsko, ktoré sme uverejnili v posledných troch rubrikách, uvádzame ešte mená rozhodcov (dvojťažky M. Lipton, trojťažky N. Dimitrov, samomaty W. Rosolak, pomocné maty Gy. Páros) a zopakujeme, že problémy treba poslať do 20. mája (výnimočne aj do 20. júna) 1970 na adresu B. Formánek, Bratislava, Zimná 1. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred