Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.1.1970)


Problém č. 334I. Mikan

1. čestné uznanie

Die Schwalbe 1963

Samomat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kh1 Df5 Vc2 Vh5 Se1 Sf1 Jb1 Jg4 (8 kameňov), čierny Kf3 Sa8 Sf4 Jg1 Ph2 (5 kameňov), biely začne a donúti čierneho, aby mu dal mat najneskôr štvrtým ťahom. Komentár k tejto úlohe je nižšie. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 327 (Tonkovič) z 28. novembra 1969: Zdanlivé hry 1...Kc5, K:e5 2.Dd6, Je6 mat, zvodnosť 1.Jed5? tempo 1...Kc5, K:e5 2.Sg1, Df6 mat, ale 1...Sb3~!, preto 1.Dg4 tempo 1...Kc5, K:e5 2.Jd3, Jfd5 mat, 1...K:e3, Sb3~ 2.Sg1, Je6 mat (1...Kc3 2.Jfd5 mat). Zaujímavá a obsažná trojfázová dvojťažka, obsahujúca okrem poschodovej zámeny matov zámenu dvoch obrán (pri porovnaní zvodnosti a riešenia mat Sg1 – v zdanlivej hre a v riešení mat Je6).

Knižné ceny za riešenie problémov č. 326 a 327 vyhrávajú: Jiří Frydlewicz, Študentský domov J. H., Bratislava, Bernolákova 3, A2-13, Štefan Fuska, Zbehy 263, okr. Nitra, Slávka Krajčíková, Stará Turá 37, okr. Trenčín, Gejza Pafko, Bratislava, Leninovo nám. 1 a Tibor Sládek, Smolenice 407, okr. Trnava.


ČSSR – Švédsko

O témach z prvých dvoch oddelení medzištátneho zápasu v kompozičnom šachu sme písali v minulej rubrike. Dnes uverejňujeme tému z oddelenia samomatov, ktorú určila ČSSR. Je veľmi jednoduchá: Samomat štvrtým ťahom, obsahujúci najmenej dva rozličné modelové maty. Príkladom je náš dnešný problém – keďže ide o prvý samomat v našej rubrike, jeho riešenie do značnej miery prezradíme: 1.Vg2 hrozí 2.Vh3+ J:h3 3.Je5+ Ke3 4.Sf2+ J:f2 mat! Všetky ťahy čierneho sú vynútené, takže mu neostáva skutočne nič iné ako dať mat – ide pritom o tzv. modelový mat, spĺňajúci dve podmienky: a) všetky polia okolo kráľa sú držané len raz (h2 strelcom, g1 pešiakom, g2 bielou vežou, ako aj čiernym strelcom – takéto držanie poľa je prípustné, za predpokladu, že veža je viazaná), b) všetky čierne kamene (s prípadnou výnimkou pešiakov a kráľa) sa musia aktívne zúčastňovať na utvorení matu. Keďže po odpovedi čierneho 1...Jh3 vychádza rovnaká kombinácia, úlohou riešiteľov bude nájsť pokračovanie po 1...Je2 vedúce k druhému modelovému matu. – Termín ako aj adresu pre posielanie skladieb do medzištátneho zápasu sme uverejnili pred týždňom.

* Na rozpredaji knižnice lorda Cunliffa (okolo 500 kníh vytlačených pred r. 1640) bola predaná aj jedna i z najstarších anglických šachových kníh: The Game and Playe of Chess, ktoré vytlačil Willlam Caxton r. 1474. Kniha dosiahla cenu 1900 anglických libier. Druhý známy exemplár tejto knihy predali r. 1914 za 1800 anglických libier. Ako vidno, aj ceny šachových kníh neustále stúpajú... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred