Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.1.1970)


Problém č. 333B. Postma

II. cena

Holandský turnaj 1948

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh3 Dc2 Sg5 Ja5 Je3 (5 kameňov), čierny Ke5 Vd6 Pa4 c6 e6 f5 g7 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 326 (Labai) z 28. novembra 1969: Zdanlivé hry 1...Kh4, g4 2.Dh2, De8 mat, 1.Db1 tempo 1...Kh4, g4 2.Dh1 Df5 mat. Autorovi sa dodatočne podarilo pridať ďalšiu fázu zamenením Pf3 na Jf2 a premiestnením Kf2 na g2, čím vzniká zvodnosť 1...Db3? tempo 1...Kh4, g4 2.Dh3, Df7 mat, ale 1...Kg6! bez matu. Prosíme riešiteľov, aby preskúšali korektnosť novej pozície.


ČSSR – Švédsko

Ohlásený zápas v kompozičnom šachu sa už začal. Uskutoční sa v štyroch oddeleniach, pričom obidve strany sa zúčastnia v každom oddelení 6 skladbami, z ktorých sa vo výsledku bude hodnotiť päť. Dnes uvádzame definície tém v prvých dvoch skupinách.

Dvojťažky musia obsahovať túto tému (určenú našou stranou): V základnej pozícii je 1 alebo 2 alebo 3 figúry vzniknuté premenou pešiaka (na ich farbe nezáleží) – prirodzene, treba sa snažiť vytvoriť také témy, pri ktorých sú premenené figúry tematicky alebo aspoň konštrukčne odôvodnené. Prípustné sú všetky formy ortodoxných dvojťažiek: úlohy dvoj- alebo viacfázové, dvojníky, úlohy s viac riešeniami a pod. Pozícia musí byť legálna, t. j. odvoditeľná zo základnej pozície partie.

Trojťažky (podľa rozhodnutia Švédov) musia obsahovať antiduál (vylučovanie duálov) s podmienkou, že v základnej pozícii môže byť najviac 10 kameňov (bielych a čiernych spolu). Príkladom na túto tému je dnešná trojťažka holandského autora (pravda, až na to, že obsahuje o 2 kamene viac než je prípustné). Tematické antiduálové varianty vychádzajú po ťahoch čierneho na d5 – treba si všimnúť, prečo nemožno ťahy 2.Jc4 a 2.De2 navzájom zameniť. Vychádza vždy len jeden a druhý (ktorý by bol duálom) sa vylučuje.

Na zápase sa môžu zúčastniť všetci občania ČSSR. Skladby treba poslať do 20. mája (výnimočne aj do 20. júna) 1970 na adresu Bedrich Formánek, Bratislava 29, Zimná 1. To sa týka aj úloh do ďalších dvoch oddelení, ktorých témy uverejníme v nasledujúcich rubrikách.

* Vo svete praktického šachu sa stále častejšie ozývajú hlasy proti tzv. veľmajstrovským remízam, proti príliš "umiernene" hrajúcim šachistom a hľadajú sa iné spôsoby hodnotenia, ako je púhe sčítavanie bodov v turnaji. Podľa jedného takého hodnotenia za obdobie 28 mesiacov od 1.1.1966 vyšlo takéto poradie najlepších šachistov: Fischer 2710 bodov, Botvinnik 2690, Korčnoj 2680, Spasskij 2660, Larsen 2650, Petrosian 2650, Tal 2650, atď. Je to nesporne zaujímavé, ale iste je ďaleko doba, keď sa novinky v tejto oblasti presadia do praxe. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred