Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.11.1969)


 

Problém č. 326 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 327 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 326 biely Kf2 Db8 Se7 Pf3 (4 kamene), čierny Kh5 Pg5 h6 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom; 327 b. Kc1 Dg6 Va3 Se2 Sh2 Je3 Jf4 Pa4 b5 c6 e5 f3 f5 g2 h5 (15), č. Kd4 Sb3 Ja1 Pb6 c2 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. V č. 326 si treba všimnúť dve zdanlivé hry, v druhej dvojťažke taktiež (1...Kc5, K:e5 2.Dd6, Je6 mat), ale navyše aj zvodnosť 1.Jed5? Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 321 (Vokál) z 31. októbra: Tematické pokusy sme uviedli pri diagrame, k cieľu vedie po 1.Vh4 V:h4 2.f6 g:f6 3.g7 Vg1 4.Jb5 a:b5 5.d6 V:g7 6.d7 mat, 3...Vg4 4.f:g4 Sh6 5.g8D+, 1...h1D 2.V:h1 Vh4 3.V:h4 Vh1 4.Jb5, 3...Sh6 4.V:h6 g:h6 5.f6 atď. Pekná šesťťažka v štýle novonemeckej školy (za riešenie dávame 3 body).


Novinky z kompozičného šachu

* V medzinárodnej riešiteľskej súťaži družstiev na objavenie chýb v Albumoch FIDE skončila ČSSR na 3. mieste za Holandskom a Dánskom, a to najmä zásluhou J. Volfa z Liberca a J. Brabca z Bratislavy.

* Na schôdzi Medzinárodnej kompozičnej komisie vo Varne bolo menovaných 8 nových medzinárodných majstrov v kompozičnom šachu: V. Čepižnyj, T. Gorgiev, G. Nadareišvili a E. Pogosianc (ZSSR), P. Perkonoja (Fínsko), J. M. Rice (Anglicko), S. Sammelius (Holandsko) a W. Tura (Poľsko). Začala sa taktiež diskusia o zavedení titulu veľmajstra v tomto odvetví šachu.

* Už v najbližších týždňoch bude vypísaný zápas Švédsko – ČSSR v šachovej skladbe. Témy vo dvojťažkách (rozhodca M. Lipton) a v samomatoch (W. Rosolak) určí ČSSR, v trojťažkách (N. Dimitrov) a v pomocných matoch (Gy. Páros) Švédi. Úlohy bude treba poslať približne do konca mája 1970. O jednotlivých témach, ako aj o ďalších podrobnostiach zápasu budeme čitateľov pravidelne informovať. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred