Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.11.1969)


Problém č. 325R. C. O. Matthews

I. cena

B. C. F. 1953

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc1 Da6 Vf4 Vg6 Sa1 Sh7 Jg1 Pb3 d2 e5 g5 (11 kameňov), čierny Kd3 Dh8 Vc7 Vd7 Sa7 Sf7 Jc4 Jf8 Pd4 (9 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Na záver našej dlhodobej riešiteľskej súťaže sme vybrali elegantnú strategickú trojťažku so zaujímavým spracovaním témy, ktorej "zakladateľom" je S. Loyd. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 319 (Bušík) z 24. októbra: 1.e4 hrozí 2.D:f5 mat, 1...f:e3 e.p., J:h4, e6, Vf7 2.D:e3, D:g7, Df6, J:f7 mat (zdanlivá hra 1...f3 2.De3 mat).

Riešenie problému č. 320 (Tonkovič) z 24. októbra: Zdanlivé hry 1...f3, Kf5 2.Vc5, Dd5 mat, zvodnosť 1.Dd2? tempo 1...f3, Kf5, Kd5, f5 2.Da5, D:f4, D:d4, D:d4 mat, ale 1...K:e4! bez matu, úvodník 1.De2 tempo 1...f3, Kf5, Kd5, f5 2.Db5, Vh5, Jc3, Jf6 mat. Dobre konštruovaná trojfázová zámena dvoch matov po 1...f3, Kf5, najlepšie však pôsobia maty jazdcom po 1...Kd5, f5, hoci utvárajú so zvodnosťou len dvojfázovú zámenu.


Rumunsko – Slovensko

Polčas 12:24

Zápas v kompozičnom šachu medzi rumunskými a slovenskými šachovými skladateľmi má známy predbežný výsledok v oddelení dvojťažiek, ktorých tému určila naša strana a rozhodcom bol J. Rice z Anglicka. Na 1. mieste je skladba J. Valušku, na druhom Š. Sovíka, pričom tí istí autori majú úlohy ešte na 4. a 5. mieste (rumunské skladby sú na 3. a 6. až 8. mieste). Je to iste pekný úspech našej mladej dvojice, aj keď výsledok skončil sa podľa očakávania. Ukážky zo zápasu uverejníme neskôr, podobne ako výsledok z oddelenia pomocných matov, ktorý dosiaľ nedošiel.


* * *

Medzinárodný turnaj na Zlatých Pieskoch v Bulharsku vyhral Krogius (ZSSR) pred Hortom. Uverejňujeme jednu z víťazných partií nášho veľmajstra.


Kráľovská indická

Biely: Hort               Čierny: Minić

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 d6 5.Jf3 0-0 6.Se2 e5 7.0-0 Jbd7 8.Ve1 c6 9.Vb1 a5 10.Sf1 Ve8 11.d5! Jc5 12.Jd2 Sd7 13.b3! Db8? 14.a3 c:d5 15.c:d5 Vc8 16.Df3! Je8 17.Sb5 S:b5 18.J:b5 a4 19.b4 Jd7 20.Dd3 Jb6 21.Jf1 Jf6 22.Se3 Jc4 23.Vbc1 J:e3 24.D:e3 Je8 25.Jd2 V:c1 26.V:c1 Dd8 27.Jc4 Sf6? 28.Vc3 Va6 29.Dh3! Va8 30.Ja5 Vb8 31.De3 Va8 32.J:b7 Dd7 33.Db6 Dg4 34.f3 Df4 35.De3 D:e3+ 36.V:e3 Va6 37.Vc3 Vb6 38.Vc8 V:b7 39.J:d6 a čierny sa vzdal.

* V apríli budúceho roku sa má hrať v Juhoslávii "zápas storočia" v praktickom šachu medzi ZSSR a "zvyškom sveta". Usporiadatelia chcú zabezpečiť účasť vm. Fischera a ďalších slávnych šachistov. Ak sa im to podarí, máme sa na čo tešiť! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred