Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.11.1969)


Problém č. 323 – originál

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 2. ťahom


Problém č. 324 – originál

Jozef Taraba, Trakovice

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 323 biely Kg2 Dd2 Pb6 f6 (4 kamene), čierny Kd8 Pd7 (2 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom; 324 b. Ke8 Df7 Vc6 Vh6 Sa1 Jb2 Jh7 Pd3 e3 (9), č. Ke5 Se7 Jc8 Pb3 c5 d6 f4 f6 g6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. V predposledných úlohách do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže si treba všimnúť zvodnosti dámami a v č. 324 navyše zdanlivé hry 1...d5, f5 2.De6, Jc4 mat. Obsah úlohy je skrytý vo vzájomnom súvise zdanlivých, zvodnostných a skutočných hier. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 314 (Bušík) z 3. októbra: Zdanlivá hra 1...f4 2.Dg5 mat, 1.Dd3 hrozí 2.Dg3 mat, 1...f4, h4, Kf4 2.Dh3, Df3, Dd4 mat (duál po 1...Kh4 2.Dg3, Dh3 nie je závažný). Námet je jednoduchý a starý, dobre však pôsobí v súvislosti s pokusmi 1.Dd5? Kh4! 1.Df1? f4! 1.De5? h4? 1.Db3? Kf4!

Riešenie problému č. 315 (Vokál) z 3. októbra: 1.Se7 D:h6+ 2.g5 D:c6+ 3.Jc5+ D:c5+ 4.S:c5 h6 5.Jf4 mat, ale aj závažný duál, za ktorý bolo možno získať bod navyše: 3.S:c6 Kc4 4.Ja5+. Autor úlohu opravuje pridaním bieleho Pa5. Témou tejto logickej úlohy je odblokovanie Ph7 donútením č. D brať Ph6.

Riešenie problému č. 316 (Havran) z 10. októbra: Zdanlivé hry 1...d5, Jf6, Sd3 (Sf3) 2.Df2, De5, Jf3 mat, 1.b4 hrozí 2.De4 mat (čo ide aj po 1...Kc4) 1...d5, Jf6, Sd3 (Sf3) 2.Df4, Dc5, D:d3 mat. Pekne konštruovaná zámena troch matov (Z-23-36).

Riešenie problému č. 317 (Vilem) z 10. októbra: 1.Sb3 e6 2.S:e6 b3 3.Sh3 Kc4 4.Sf1 Kd4 5.Ke2 Kc4 6.Ke3 mat. Indická téma má už takmer 125 rokov, riešiteľom sa však vždy páči. Za najlepší moment tejto úlohy pokladáme okolnosť, že biely je v nevýhode z ťahu: keby totiž mal k dispozícii tempové ťahy (napr. pridaného Ph2), mohol by riešiť aj ináč: 1.h4 b3 2.Sh3 Kc4 3.Sf1+ Kd4 4.h5 e6 5.Ke2.

Riešenie problému č. 318 (Pituk) zo 17. októbra: 1.Sh3 hrozí 2.Kg7, 1...S:f7+ 2.K:f7, 1...Sd7 2.Kh5, 1...e5 2.K:f6, 1...f:g5 2.K:g5 a vždy 3.Dg2 mat. Odväzovanie dámy priviazanej úvodníkom. Zaujímavá a pred 32 rokmi originálna téma. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred