Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.11.1969)


Problém č. 322L. I. Lošinskij

II. cena

Probleemblad 1968

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb5 Da3 Vf6 Sb2 Se6 Jd8 Jh2 Pa2 d2 d6 g3 (11 kameňov), čierny Ke4 Vc1 Ve1 Sb6 Sh7 Jf1 Pa4 b7 c2 d3 e5 f7 g5 (13 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dnešná reprodukovaná trojťažka z holandského časopisu obsahuje veľmi zaujímavú tému. Keby začínal čierny, vyjdú tri varianty s tzv. obštrukčnou témou: 1...Ve3 2.Sc8 a 3.S:b7 mat, 1...Se3 2.Sc4 a 3.D:d3 mat, 1...Je3 2.J:f7 a 3.J:g5 mat. Akým spôsobom sa tieto hry zmenia po úvodníku? Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 312 (Stavrinides) z 26. septembra: 1.Da4 hrozí 2.Ja6 mat, 1...Da5, d4, Jb4 2.d4, Jb4, Da5 mat. Táto originálna myšlienka, spočívajúca v osobitnom priradení matov a obrán, ešte nemá ani svoj názov. Kto sa podujme zahrať si na terminológa?

Riešenie problému č. 313 (Reeves) z 26. septembra: 1.h4 tempo a niekoľko málo zaujímavých variantov. Idea je však v pokusoch: 1.Jf8~? g:f4! (a už nejde 2.f6 mat?), 1.Je6!? g:f4 2.Je:f4 mat, ale 1...c6! (2.Sf7?), 1.Se8~? c6! (2.Sf7?), 1.Sd7!? c6 2.Se6 mat, ale 1...Jb8! (2.V:c5?), 1.Jd3~? Jb8! (2.V:c5?), 1.Je5!? Jb8 2.Sf7 mat, ale 1...g:f4! (2.f6?). Spracovanie síce nie je dokonale čisté, ide však o prvú úlohu s témou akéhosi cyklického predĺženého útoku.


Stav riešiteľskej súťaže (č. 301-313)

Plný počet 34 bodov za vyriešenie prvých 13 problémov v našej dlhodobej riešiteľskej súťaži získali traja riešitelia: Š. Kokodič, J. Sklenár a D. Zbihlej. O bod menej majú S. Hás, L. Kočík, L. Kramár, J. Pilník, Šachový krúžok SVŠ Trenčín a J. Vilem so spoluriešiteľmi. 32 bodov má niekoľko desiatok riešiteľov. Prípadné námietky proti tomuto predbežnému výsledku pošlite do troch dní.


Nové súťaže družstiev

Československý šachový zväz rozhodol, že v nasledujúcej sezóne sa bude hrať celoštátna I. liga v praktickom šachu, a to za účasti 12 osemčlenných družstiev, z toho 3 družstvá zo Slovenska (VSS Košice, Slovan Bratislava ChZJD a Slávia Bratislava SVŠT). V rámci republík bude najvyššími súťažami niekoľko skupín II. líg. Z I. ligy zostúpia 4 družstvá a postúpia do nej víťazi II. líg (traja z ČSR a jeden zo SSR). Je to prvý raz v histórii Československa, že sa majstrovstvá družstiev budú hrať vo forme dlhodobej súťaže.

* Časopis Wiesbadener Kurier vypisuje súťaž pre dvojťažky s touto špeciálnou podmienkou: biely musí mať z každého kameňa po jednom (K, D, V, S, J, P – teda spolu 6 kameňov), pričom každý biely kameň (s výnimkou kráľa) musí ťahať najmenej raz v tematickom obsahu. Rozhodcom je U. Ring, 4 ceny od 100 do 25 DM, úlohy treba poslať do 31.3.1970 na adresu: G. W. Jensch, 323, Frankfurt 80, Liederbacher Str. 85, NSR. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred