Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.9.1969)


Problém č. 312

A. Stavrinides

3. čestné uznanie

BCPS 1968

Mat 2. ťahom


Problém č. 313

Arthur Christopher Reeves

I. cena

BCPS 1968

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 312 biely Kd7 Da6 Vc8 Sd8 Jb8 Jc6 Pd3 e7 (8 kameňov), čierny Kc5 Dc3 Sd2 Ja2 Pa7 c4 d5 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 313 b. Kb3 Dh5 Vc4 Vd8 Se8 Jd3 Jf8 Pe3 f4 f5 g4 g6 h3 (13), č. Kd5 Ja6 Pb4 c5 c7 d6 e4 g5 g7 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Turnaj britskej kompozičnej organizácie (British Chess Problem Society) priniesol v minulom roku dve veľmi originálne dvojťažky. Prvá z nich, od mladého autora z Cypru, má jednoduchý trojvariantový obsah, idea je však skrytá v osobitnej súvislosti jednotlivých ťahov: iste ju ľahko objavíte, keď si varianty napíšete pod seba. Autorom prvej ceny je známy dvojťažkár, jeden z rozhodcov nášho preboru. V tomto prípade je situácia opačná: kto nájde len prvý ťah, bude obsahom sklamaný. Pre úplné pochopenie tejto skutočne mimoriadnej úlohy je nevyhnutné podrobne preskúmať pokusy jazdcom f8, strelcom e8 a jazdcom d3. Pokúsi sa niektorý z riešiteľov tému definovať? Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 305 (Labai) z 22. augusta: 1.De6 S:b5 (hrozí) 2.D:e5+ K:e5 3.f4 mat, 1...J:f7 2.Dg6 Jg5 3.Sg3 mat, 1...Jg6 2.Sg3+ Kg5 3.D:g6 mat, 1...S:f7 2.Jc7 S:e6+ mat. Úloha naznačuje, že po zlepšení techniky by sa autor mohol odvážiť aj na ťažšie námety strategických trojťažiek. Za veľmi dôležitý zdroj pokroku pritom pokladáme štúdium úloh iných autorov z výsledkov turnajov, časopisov a pod.

* Sekcia kompozičného šachu ČSŠZ vypisuje na rok 1970 anonymné medzinárodné skladateľské súťaže v štyroch oddeleniach: dvojťažky (rozhodca K. Mlynka), trojťažky (V. Miltner), štúdie (A. Mandler) a trojťahové pomocné maty (J. Brabec). Skladby treba posielať do 15.6.1970 na adresu: Ivan Garaj, Bratislava, Fraňa Kráľa 20. V každom oddelení sa udelia 4 ceny (400, 300, 200, 100 Kčs) a ďalšie vyznamenania. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred