Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.10.1969)


Problém č. 314 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom


Problém č. 315 – originál

Stanislav Vokál, Prešov

Mat 5. ťahomKontrolná notácia diagramov: 314 biely Kg2 Db5 Jh7 (3 kamene), čierny Kg4 Pf5 h5 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom; 315 b. Kc1 Ve1 Sa3 Sd5 Jb7 Jh5 Pb2 c6 g4 h6 (10), č. Kd3 Df8 Pd4 h7 (4), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Dvojťažka má jednoduchý a známy námet, je však zaujímavá, že všetky štyri ťahy čierneho sa využívajú ako vyvrátenia pokusov bieleho. S päťťažkou nášho mladého preborníka (aj keď zatiaľ iba podľa predbežného výsledku) našim riešiteľom trochu pomôžeme: Tematický pokus 1.Jc5+? viazne na 1...D:c5+!, pretože po ťahu 2.S:c5 je pat. Biely preto začne 1.Se7 (s hrozbou 2.Jc5 mat) a donúti tak čierneho k ťahu 1...D:h6+. Úlohou riešiteľov bude nájsť správne pokračovanie, čo už iste nezapríčiní ťažkosti pri získaní 4 bodov v súťaži. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 306 (Tonkovič) z 29. augusta: Zdanlivé hry 1...Ke6, Vf4 2.Sc8, Dd7 mat, úvodník 1.Jf6 hrozba 2.Dg4 mat a skutočne hry 1...Ke6, Vf4 2.Dd7, Sc8 mat. Dobre spracovaná recipročná zámena matov (Z-22-22).

Riešenie problému č. 307 (Vokál) z 29. augusta: Tematické pokusy 1.Jc4? Va2+!, 1.Je8? S:e5!, prípravný plán 1.Sd3 s hrozbou 2.Se4+ 3.S:J mat, 1...V2:g4 2.Jc4 a 3.Jb6 mat, 1...V:e5 2.Je8 a 3.Jc7 mat (nejde 2.D:e7? Vd5!), 1...V5:g4 2.D:e7 a 3.D:d8 mat Pokus o trojťažku v logickom štýle, pravda, možno jej ešte veľa vyčítať, najmä pokiaľ ide o ekonómiu materiálu.

* Rozhodcami v pravidelných ročných skladateľských súťažiach Šachového umenia (prílohy Čs. šachu) na r. 1970 budú: vo dvojťažkách V. Přibyl, v trojťažkách E. Prandstetter a v mnohoťažkách (1970-71) A. Mandler. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred