Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.8.1969)


Problém č. 306 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 307 – originál

Stanislav Vokál, Prešov

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 306 biely Kb8 Dg7 Sb7 Sh8 Je4 Pc4 d2 d4 h5 (9 kameňov), čierny Kf5 Vf1 Pg3 h6 h7 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 307 b. Ka6 Dh4 Sb5 Jd2 Jg7 Pa7 e5 g4 (8), č. Ka8 Vg2 Vg5 Sh8 Jd8 Pc5 d4 e3 e6 e7 h2 h6 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Zo základnej pozície dvojťažky sú pripravené varianty 1...Ke6 2.Sc8 mat a 1...Vf4 2.Dd7 mat – aká zmena nastane po úvodníku? Trojťažka obsahuje tematické pokusy 1.Jc4? a 1.Je8?, proti ktorým má čierny účinne obrany – cesta k cieľu je iná, ale s uvedenými pokusmi úzko súvisí. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 299 (Durst) z 18. júla: 1.Dc8 hrozí 2.Sg2 mat, 1...f:e5, D:c8, Db4, Sd1, Va4, Jh4, (Jf4), V:c8 2.Vd6, Jb6, Jc7, Dc4, Dc5, Jf4, J:f6 mat. Úloha konštruovaná na počet variantov, bez strategickej témy. Duál po 1...J:e5 2.Vd6 a Jf4 mat nemožno pokladať za závažný vzhľadom na to, že ďalšie dva varianty po obranách jazdcami sú bezduálové.

Knižné ceny za riešenia problémov č. 298 a 299 vyhrávajú: Ján Fábry, Medzev 456, okres Košice, Štefan Kordoš, Senica nad Myjavou, Dlhá 1061, Anton Krajňák, Záhradné 64, okr. Prešov, Jozef Polaček, Hlohovec, Bezručova 9 a Karol Slivkanič, Lužianky 179, okr. Nitra.

* Sekcia kompozičného šachu pri Čs. šachovom zväze vypisuje osobitnú súťaž, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci československí šachoví skladatelia, ktorí do r. 1965 (včítane) nemali uverejnený ani jeden problém. Súťaž sa týka skladieb, ktoré boli alebo budú uverejnené tohto roku v ktorejkoľvek šachovej rubrike alebo časopise (doma aj v zahraničí). Problémy s presnými údajmi (dátum a miesto uverejnenia, úplné riešenie) treba poslať vo 2 exemplároch do 28. februára na adresu Ivan Garaj, Bratislava, ul. Fraňa Kráľa 20 – s pripojením dátumu a miesta uverejnenia prvotiny. Rozdelenie do skupín, mená rozhodcov a počet a výška vyznamenaní sa určí neskôr. Súťaž bude iste zaujímavá a povzbudí začínajúcich šachových skladateľov v ich práci. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred