Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.10.1969)


Problém č. 316 – originál

Jozef Havran, Šaľa

Mat 2. ťahom


Problém č. 317 – originál

Jozef Vilem, Nové Zámky

Mat 6. ťahomKontrolná notácia diagramov: 316 biely Kh8 Df5 Vd8 Jg4 Jg5 Pb3 c2 (7 kameňov), čierny Kd4 Va6 Se2 Jd7 Pb5 c3 d6 f7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 317 b. Kd2 Se6 Ja6 Pb2 e4 f3 (6), č. Kd4 Pb4 e5 e7 (4), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Č. 316 obsahuje zámenu troch matov (zdanlivé hry po 1...d5, Jf6, Sd3). Šesťťažka snáď nebude príliš ťažká, keď si riešitelia uvedomia, že kráľ sa z polí d4-c4 nesmie pustiť a z ktorého smeru ho vôbec možno vhodne napadnúť – za túto úlohu priznáme v riešiteľskej súťaži 4 body. Riešenia pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 308 (Maslar) z 5. septembra: 1.Dh5 hrozí 2.d8D+ a 3.Dhd5 mat, 1...K:c6 2.d8S! Kd6 3.Dd5 mat, 1...K:e6 2.d8V! Ke7 3.De8 mat, 1...Ke7 2.Dc5+ K:e6 3.d8J mat! a 1...Kc7 2.Dc5 Kb8 3.d8D mat (2...Kd8 3.c7 mat). Premena pešiaka na všetky štyri figúry v rôznych variantoch miniatúrnej trojťažky. Tento pekný  výkon ukazuje, že ešte stále sa dá pracovať na vylepšovaní starých námetov.

* Na Prebore Slovenska v kompozičnom šachu 1964-69, ktorý nedávno vypísala Sekcia kompozičného šachu SŠZ, sa budú môcť zúčastniť všetci slovenskí autori skladbami uverejnenými v rokoch 1964 až 69, alebo problémami vyznamenanými v anonymných súťažiach so zasielacou lehotou do 31.12.1969. Prebor má obvyklých 5 oddelení v každom bude jeden rozhodca (český alebo zahraničný). Pri hodnotení skladieb sa vyskúša nový bodovací systém. Autori s najväčším počtom bodov v jednotlivých oddeleniach ako aj celkove, získajú titul preborníka Slovenska. Usporiadateľom preboru je Ján Valuška, Zvolen, Gottwaldova 9. Na túto adresu treba poslať problémy, a to vo dvoch exemplároch (na diagrame so všetkými údajmi – plné meno a adresa autora, miesto a čo najpresnejší dátum uverejnenia, prípadne aj názov súťaže a vyznamenanie) najneskôr 30. apríla 1970. Usporiadateľ podá taktiež záujemcom všetky potrebné informácie. Dúfame, že sa na prebore zúčastnia všetci slovenskí  šachoví skladatelia, aby sa táto súťaž stala dokonalou prehliadkou slovenskej tvorby v danom období. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred