Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.10.1969)


Problém č. 318A. Pituk

Skakbladet 1937

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kg6 Dc2 Va1 Sf5 Pf7 g5 h6 (7 kameňov), čierny Kh1 Db1 Se8 Jc7 Pa2 c6 d5 e6 f6 (9 kameňov) biely začne a dá mat tretím ťahom. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 309 (Valuška) z 12. septembra: a) 1.Dc3 hrozí 2.D:d4 mat, 1...c5, e5, Vh4 2.Dc5, Jf6, De5 mat (1...Ke5 2.Dc5 mat), b) 1.De3 hrozí 2.D:d4 mat, 1...c5, e5, Vh4 2.Jf6, De5, Dc5 mat (1...Kc5 2.De5 mat). Vo dvojníkovej forme a veľmi originálne spracovaná Lačného téma (cyklická zámena matov – Z-23-33).

Riešenie problému č. 310 (Vilem) z 12. septembra: 1.Vh5 b5 2.Kg5 Kd5 3.Kf4+ Ke6 (e5+) 4.Ve5 mat, 2...Ke5 3.Sf7 e6 4.Kg4 mat. Známa indická téma osviežená rozvetvením v druhom ťahu čierneho.

* Predbežný výsledok oddelenie trojťažiek Preboru ČSSR v kompozičnom šachu 1966-68 je tento: Andrej Ančin (Komárno) 76 bodov, E. Prandstetter (Praha) 65, V. Kos (Brno) 29, M. Maryško (Zlatá Olešnice) 18, Š. Sovík (Semerovo) 9, P. Solarczyk (Ostrava) 8, M. Strýček (Hodonín) 4 a K. Mlynka (Zlaté Moravce) 1. V oddelení exoproblémov zvíťazil Bedrich Formánek (Bratislava) 53, na ďalších miestach sú Ľ. Lačný (Žiar nad Hronom) 30, V. Buňka (Kutná Hora) 25, K. Mlynka 23, A. Mandler (Praha) 22, M. Maryško 13, J. Brabec (Bratislava) 11, M. Hysek (Praha) 10, V. Hadač (Ústí nad Labem) a V. Míchal (Praha) po 8,5, P. Čepický (Praha) 3, L. Zajíček (Ostrava) 2 a L. Kopáč (Liberec) 1. – Výsledky síce ešte nie sú definitívne, už teraz však možno hovoriť o nečakane veľkom úspechu slovenských autorov: z piatich oddelení v štyroch ašpirujú na tituly preborníkov!


Dve jubileá

65 rokov sa dožije 26. októbra t. r. nestor slovenských šachových skladateľov, majster športu v kompozičnom šachu, Alexander Pituk z Banskej Štiavnice. Od svojej prvotiny (27. augusta 1927) uverejnil vyše 400 skladieb a získal vyše 100 turnajových vyznamenaní. Medzi iným bol dva razy preborníkom Československa v skladbe dvojťažiek a spomedzi slovenských autorov má najviac problémov uverejnených v Albumoch FIDE. V súčasnosti zastáva taktiež funkciu predsedu Sekcie kompozičného šachu Slovenského šachového zväzu.

O deň skôr, t. j. 25. októbra oslávi svoje 60. narodeniny ďalší významný slovenský šachový skladateľ, Andrej Ančin z Komárna, autor okolo 150 problémov, z ktorých asi 40 získalo vyznamenania na turnajoch. Z posledných rokov treba spomenúť najmä jeho výborné výsledky v oddelení trojťažiek preborov ČSSR.

Obom jubilantom srdečne blahoželáme a do ďalšieho života im prajeme ešte veľa skladateľských úspechov! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred