Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.10.1969)


 

Problém č. 319 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom


Problém č. 320 – originál

Jozef Tonkovič

Banská Bystrica

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 319 biely Kc5 Dg5 Sc4 Sh4 Jc3 Jh8 Pe2 (7 kameňov), čierny Ke5 Vg7 Sa1 Jg6 Pe7 f4 f5 h7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 320 b. Kg7 Da2 Vc6 Vh4 Sa1 Se8 Je4 Pa4 e6 (9), č. Ke5 Jd4 Pe7 f4 f6 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. V č. 320 neprehliadnite zdanlivé hry 1...f3, Kf5 2.Vc5, Dd5 mat a zvodnosť 1.Dd2?. Riešenie oboch dvojťažiek pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.


II. Medzištátna súťaž družstiev

So značným oneskorením, ale predsa sme konečne dostali predbežné výsledky tejto veľkej tematickej kompozičnej súťaže, na ktorej sa v mene ČSSR zúčastnili takmer výlučne slovenskí autori. Tentoraz konkurovalo už 27 štátov, a to v 9 oddeleniach. Najlepšie sme obstáli v trojťažkách: v oddelení D na 3. mieste (tu máme aj najlepšie umiestenú skladbu od A. Ančina – taktiež na 3. mieste) a v C na 5. mieste. Vo dvojťažkách sme na 10. a 19. mieste, v mnohoťažkách na 13., v samomatoch na 21., v pomocných matoch na 13. a 19. mieste. V problematickom poslednom oddelení "štúdií" sme skončili spolu s ďalšími 11 štátmi bez bodu.

Celkove možno uviesť dve poradia: po sčítaní všetkých oddelení má ZSSR 1287 bodov, Fínsko 1258, Holandsko 1217, Švédsko 1210, Izrael 1149, Grécko 1071, NSR 977, Francúzsko 955, USA 925, NDR 911, Anglicko 813 – a na 12. mieste ČSSR 781 bodov (pred Maďarskom), ale bez posledného oddelenia (proti ktorému viaceré štáty protestovali) sme na 10. mieste, kým prvé je Fínsko o 5 bodov pred ZSSR. Pravda, na definitívne výsledky si budeme musieť počkať ešte niekoľko mesiacov. Zatiaľ nie sú k dispozícii ani postavenia 437 umiestených problémov, takže ťažko možno súťaž zhodnocovať. Jedno je však isté, vzhľadom na neúčasť českých skladateľov a ďalšie pre nás nevýhodné okolnosti (najmä nesprávne dodatočné predĺženie zasielacej lehoty) môžeme byť s úspechmi našich autorov naprosto spokojní. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred