Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.10.1969)


Problém č. 321 – originál

Stanislav Vokál, Prešov

Mat 6. ťahomKontrolná notácia: biely Ke6 Vg4 Ja3 Pd5 e7 f3 f5 g6 (8 kameňov), čierny Ke8 Db3 Va1 Vf4 Sd2 Jb4 Pa6 b7 c3 c4 d4 e5 g7 h2 (14 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom. Je potešujúce, že sa náš mladý prešovský skladateľ venuje skladbám tzv. novonemeckej, či logickej školy. Zapĺňa tým aspoň čiastočne medzeru, ktorá bola po dlhé roky v Československu veľmi citeľná. Pravda, riešitelia u nás nie sú v tomto duchu "vychovaní" a okrem toho väčšina z nich dáva prednosť úlohám kratším. Preto aj tentoraz riešenie nepovieme: Tematické pokusy 1.d6? 1.Jb5? 1.f6? viaznu postupne na obrany 1...Da4!, 1...a:b5! (2.d6? Va6!) 1...V:f6+! Preto biely musí najprv odlákať Vf4 a potom Va1, takže začiatok riešenia vyzerá takto: 1.Vh4 (hrozí 2.Vh8 mat) V:h4 2.f6 (hrozí 3.f7 mat) g:f6 3.g7 (hrozí 4.g8D mat) Vg1! Riešiteľom ostáva nájsť teda len posledné 3 ťahy, za čo získajú 3 body v súťaži. Prirodzene, prípadné nekorektnosti sa bodujú už od prvého ťahu. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 311 (Hladík) z 19. septembra: 1.Db2 hrozí 2.Sg6+ Kf3 3.Je5 mat, 1...Sd6 (Sf6) 2.Jf6+ Kf5 3.e4 mat, 1...g2 2.D:g2+ Kf5 3.e4 mat, žiaľ, v tomto variante idú aj dva duály: 2.De2 a 2.Df2. Keďže je to variant tematický (na čo sme upozornili aj pri uverejnení problému), duály treba pokladať za závažné a za každý z nich bolo možné získať 1 bod navyše. Nemožno brať pritom do úvahy skutočnosť, že ťah 2.De2 predstavuje zároveň druhú hrozbu, lebo hrozba v úlohách českej školy nemá podstatný význam. Oprava.

* Stav riešiteľskej súťaže uverejníme v nasledujúcej rubrike.


* * *

Albert Einstein ako šachista

V nádhernej knihe Dictionnaire des Echecs (autori F. Le Lionnais a E. Maget, vydavateľstvo Presses Universitaires de France, 1967) sa nachádza zaujímavá zmienka o tom, že Albert Einstein si vysoko cenil Emanuela Laskera a napísal predhovor k jeho životopisu (od Hannaka). Uvedená je taktiež partia, v ktorej Einstein porazil iného fyzika svetového mena, Roberta Oppenheimera:

Biely: Einstein               Čierny: Oppenheimer

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 b5 5.Sb3 Jf6 6.0-0 J:e4 7.Ve1 d5 8.a4 b4 9.d3 Jc5 10.J:e5 Je7 11.Df3 f6 12.Dh5+ g6 13.J:g6 h:g6 14.D:h8 J:b3 15.c:b3 Dd6 16.Sh6 Kd7 17.S:f8 Sb7 18.Dg7 Ve8 19.Jd2 c5 20.Vad1 a5 21.Jc4 d:c4 22.d:c4 D:d1 23.V:d1+ Kc8 24.S:e7 a čierny sa vzdal. Keby bol Oppenheimer dobrý šachista, bol by sa vzdal oveľa skôr – ak by mohlo znieť zhodnotenie v duchu teórie relativity. Einstein však mal zrejme aj proti slabému súperovi radosť z pekných malých kombinácií. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred