Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.12.1969)


Problém č. 328 – originál

František Hladík, Plzeň

Mat 3. ťahom


Oprava problému č. 311

František Hladík, Plzeň

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 328 biely Kf5 De2 Ve6 Jc6 Je8 (5 kameňov), čierny Kd7 Se7 Sg8 Ja8 Jh7 Pb4 b5 b6 (8 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; opr. 311 b. Kb4 Db3 Sb1 Se7 Jf4 Pd3 (6), č. Kd4 Vb7 Vh3 Sd7 Jf1 Pa3 b6 f3 h4 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V č. 328 objavíte tri modelové maty: v hrozbe, po 1...Sd6 a 1...Jc7. V oprave problému, ktorý bol pôvodne uverejnený 19. septembra, sa autorovi podarilo obsah ešte vylepšiť: nekorektnosť môže teda aj pomáhať. Riešenia obidvoch problémov pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislave, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. 4 správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 322 (Lošinskij) zo 7. novembra: Zdanlivé hry sme uviedli pri diagrame, úvodník je nenápadný 1.Vf3 (s hrozbou 2.D:d3 mat), v pozícii však spôsobí podstatné zmeny, takže po rovnakých obranách 1...Ve3, Se3, Je3 vyjdú síce tie isté ťahy bieleho, ale v inom poradí: 2.J:f7, Sc8, Sc4 (prečo nie 2.Se8, Sc4, J:f7?). Témou úlohy je cyklická zámena druhých ťahov bieleho.


* * *

Napoleon Bonaparte

velil s vášňou nielen svojim armádam vojakov, ale aj armádam Bieleho a Čierneho na šachových poliach. Šachovú teóriu však veľmi nepoznal, ako o tom svedčia jeho tri zachované partie, a to s Mme. Remusat, s gen. Bertrandom a so šachovým "aom" Bratislavčana W. Kempelena v Schönbrunne r. 1809. Jednu z týchto partií pre zaujímavosť uvádzame (pochádza z r. 1804):

Biely: Napoleon               Čierny: Remusatová

1.Jc3 e5 2.Jf3 d6 3.e4 f5 4.h3 f:e4 5.J:e4 Jc6 6.Jfg5 d5? 7.Dh5+ g6 8.Df3 Jh6 9.Jf6+ Ke7 10.J:d5+ Kd6 11.Je4+ K:d5 12.Sc4+! K:c4 13.Db3+ Kd4 14.Dd3 mat. Nemilosrdne, madam, nemadam...

* Časopis Österreichische Schachzeitung vypísal na roky 1969-70 medzinárodný turnaj v skladaní dvojťažiek (rozhodca B. Barnes) a trojťažiek (K. Wenda). V obidvoch oddeleniach sú ceny 200, 100 a 75 rakúskych šilingov, úlohy treba posielať na adresu: Klaus Wenda, A-1030 Wien, Kollergasse 9, Rakúsko.


Vzad <<  >> Vpred