Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.12.1969)


Problém č. 329 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 330 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Vc6 na e6Kontrolná notácia diagramov: 329 biely Kb3 Da7 Sc8 Sg3 Je6 Pe2 h2 (7 kameňov), čierny Ke4 Pd6 e3 f6 (4 kamene), biely začne a dá mat najneskôr druhým ťahom; 330 b. Ka8 Vc6 (Ve6) Vd4 Sa5 Jd3 Jg8 Pb4 b7 f3 f7 g6 (11), č. Kd7 Se5 Jd8 Pd6 f4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom v obidvoch pozíciách. V prvej úlohe si treba všimnúť zvodnosť 1.Jg7? a čiastočne aj 1.Da1?, obsah druhej vyplynie z porovnania štyroch hlavných variantov obidvoch dvojníkov. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Piatich správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 323 (Labai) zo 14. novembra: Zvodnosť 1.Dd5? Kc8 2.Da3, Dg8 mat, ale 1...d6!, preto 1.Dd6 hrozí 2.Db8 a Df8 mat, 1...Kc8, Ke8 2.Dc7, De7 mat. Úloha nie je zlá, podobná myšlienka bola však už často spracovaná.

Riešenie problému č. 324 (Taraba) zo 14. novembra: Zdanlivé hry 1...d5, f5 2.De6, Jc4 mat, zvodnosť 1.Dc4? hrozí 2.De4 mat, 1...d5, f5 2.D:f4, e:f4 mat, ale 1...Kf5!, riešenie 1.D:g6 hrozí 2.De4 mat (aj po 1...Kd5) 1...d5, f5 2.Jc4, De6 mat. Zámena dvoch matov po zvodníku a recipročná zámena v riešení – spolu vychádza pre túto tému označenie Z-32-24. Veľmi dobrá novostrategická dvojťažka.

Riešenie problému č. 325 (Matthews) z 21. novembra: 1.Db5 hrozí 2.Vf3+ Ke4 3.d3 mat, 1...Sd5 2.Vb6+ D:h7 3.V:d4 mat, 1...Vd5 2.Vc6+ D:h7 3.D:c4 mat, 1...Vc5 2.Vd6+ D:h7 3.Vf:d4 mat, 1...Sc5 2.Ve6+ D:h7 3.D:c4 mat. Elegantná strategická trojťažka na tému prerušovania čiernych veží a strelcov.

* Proti výsledku otvorenej skladateľskej súťaže Pravda 1967-68 nedošli v stanovenej lehote nijaké námietky. Výsledok preto nadobúda platnosť v znení, ako bol uverejnený 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6. a 20. 6. t r. v našej rubrike. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred